Brisel, 27/02/2017
FILM U BRISELU

Brisel, 27/02/2017
FILM U BRISELU
Film „Tihi život“ autora Aleksandra Dadića i Dejana Terzića, kao najbolji video mladih iz Srbije, učestvovao je na evropskom takmičenju. Autori, zajedno sa predstavnicom Autonomnog ženskog centra koji je organizovao takmičenje na lokalnom nivou, 27. februara su prisustvovali svečanoj dodeli nagrada u prostorijama parlamenta Evropske unije u Briselu.
Tročlana komisija odlučila je da nagradu dodeli filmu mlade Italijanke Lusijane Trulio (Luciana Trullio) pod nazivom „Porta Mi Via“, dok je nagradu publike, odnosno najviše pregleda na YouTube-u (oko 6000 pregleda), osvojio portugalski film „Attitude em movimento“, autorke Joane Maćado (Joana Machado).
Film „Tihi život“ bio je na drugom mestu po glasovima publike, sa oko 4500 pregleda u periodu od 16. januara do 16. februara 2017.
Konkurs za najbolji video mladih je objavljen kao deo Step-up kampanje evropske Mreže protiv nasilja nad ženama (WAVE mreža) i kampanje Mogu da neću Autonomnog ženskog centra sa ciljem da se podigne svest o nasilju prema ženama i da se podstaknu žene i devojke koje preživljavaju nasilje da potraže pomoć i podršku.

Na sledećim linkovima možete pogledati sve filmove mladih koji su učestvovali na evropskom takmičenju:
Srbija - Tihi život
Portugal - Atitude em movimento
Italija - Porta Mi Via
Austrija - Platz
Finska - Speak
Makedonija - Little me VS Society
Film „Tihi život“ autora Aleksandra Dadića i Dejana Terzića, kao najbolji video mladih iz Srbije, učestvovao je na evropskom takmičenju. Autori, zajedno sa predstavnicom Autonomnog ženskog centra koji je organizovao takmičenje na lokalnom nivou, 27. februara su prisustvovali svečanoj dodeli nagrada u prostorijama parlamenta Evropske unije u Briselu.
Tročlana komisija odlučila je da nagradu dodeli filmu mlade Italijanke Lusijane Trulio (Luciana Trullio) pod nazivom „Porta Mi Via“, dok je nagradu publike, odnosno najviše pregleda na YouTube-u (oko 6000 pregleda), osvojio portugalski film „Attitude em movimento“, autorke Joane Maćado (Joana Machado).
Film „Tihi život“ bio je na drugom mestu po glasovima publike, sa oko 4500 pregleda u periodu od 16. januara do 16. februara 2017. Konkurs za najbolji video mladih je objavljen kao deo Step-up kampanje evropske Mreže protiv nasilja nad ženama (WAVE mreža) i kampanje Mogu da neću Autonomnog ženskog centra sa ciljem da se podigne svest o nasilju prema ženama i da se podstaknu žene i devojke koje preživljavaju nasilje da potraže pomoć i podršku.

Na sledećim linkovima možete pogledati sve filmove mladih koji su učestvovali na evropskom takmičenju:
Srbija - Tihi život
Portugal - Atitude em movimento
Italija - Porta Mi Via
Austrija - Platz
Finska - Speak
Makedonija - Little me VS Society
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.