Beograd, 23-24/2/2017.
JAČANJE KAPACITETA

Beograd, 23-24/2/2017.
JAČANJE KAPACITETA
Autonomni ženski centar je organizovao dvodnevni seminar za predstavnice ženskih organizacija iz Srbije koje pružaju psihosocijalnu i pravnu podršku ženama sa iskustvom nasilja u partnerskom odnosu i u porodici. Sadržaj seminara bio je usmeren na novine u Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, povezano sa Krivičnim zakonikom i Porodičnim zakonom, koji takođe regulišu zaštitu od nasilja. Predstavnice ženskih organizacija upoznale su se i sa novinama u Zakonu o policiji.

Cilj dvodnevnog seminara, pored unapređenja znanja, bio je i dogovor o načinima informisanja žena koje imaju iskustvo nasilja, ali i svih građana i građanki, o mogućnostima preventivne zaštite od nasilja i odgovornostima državnih organa. U tom smislu, saradnja sa medijima biće od velike važnosti. Takođe, na seminaru je razmatran i model nezavisnog praćenja primene zakona, koji postavlja striktne nadležnosti i rokove državnim organima, pre svega javnom tužilaštvu, policiji i centru za socijalni rad.
Zaključak predstavnica ženskih organizacija jeste da samo organizovano praćenje primene Zakona i aktivno uključivanje u saradnju i koordinaciju delovanja, kojom predsedava zaduženi zamenik javnog tužioca, može da proizvede očekivane pozitivne efekte. Takođe, zaključeno je da predviđene mere iz Zakona o sprečavanju nasilja u porodici neće biti dovoljne da omoguće preventivnu zaštitu od nasilja za žene iz određenih grupa, pre svega Romkinje, žene sa invaliditetom i žene iz seoskih sredina. Iz tih razloga, predstavnice specijalizovanih ženskih organizacija koje pružaju usluge tim ženama sastaće se ponovo, kako bi precizirale potencijalne probleme i rešenja, te preduzele dalje akcije.
Autonomni ženski centar je organizovao dvodnevni seminar za predstavnice ženskih organizacija iz Srbije koje pružaju psihosocijalnu i pravnu podršku ženama sa iskustvom nasilja u partnerskom odnosu i u porodici. Sadržaj seminara bio je usmeren na novine u Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, povezano sa Krivičnim zakonikom i Porodičnim zakonom, koji takođe regulišu zaštitu od nasilja. Predstavnice ženskih organizacija upoznale su se i sa novinama u Zakonu o policiji.

Cilj dvodnevnog seminara, pored unapređenja znanja, bio je i dogovor o načinima informisanja žena koje imaju iskustvo nasilja, ali i svih građana i građanki, o mogućnostima preventivne zaštite od nasilja i odgovornostima državnih organa. U tom smislu, saradnja sa medijima biće od velike važnosti. Takođe, na seminaru je razmatran i model nezavisnog praćenja primene zakona, koji postavlja striktne nadležnosti i rokove državnim organima, pre svega javnom tužilaštvu, policiji i centru za socijalni rad. Zaključak predstavnica ženskih organizacija jeste da samo organizovano praćenje primene Zakona i aktivno uključivanje u saradnju i koordinaciju delovanja, kojom predsedava zaduženi zamenik javnog tužioca, može da proizvede očekivane pozitivne efekte. Takođe, zaključeno je da predviđene mere iz Zakona o sprečavanju nasilja u porodici neće biti dovoljne da omoguće preventivnu zaštitu od nasilja za žene iz određenih grupa, pre svega Romkinje, žene sa invaliditetom i žene iz seoskih sredina. Iz tih razloga, predstavnice specijalizovanih ženskih organizacija koje pružaju usluge tim ženama sastaće se ponovo, kako bi precizirale potencijalne probleme i rešenja, te preduzele dalje akcije.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.