Beograd, 13/01/2017
DOBRA PRAKSA

Beograd, 13/01/2017
DOBRA PRAKSA
Centar za Žene, mir i bezbednost, Londonske škole za ekonomiju i političke nauke, postavio je na svoj sajt informaciju o regionalnoj kampanji Potpisujem, kao primer dobre prakse.

Kampanja, koju sprovodi Autonomni ženski centar u saradnji sa partnerskim organizacijama iz regiona, posvećena je punoj primeni standarda Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici. Kampanja je usmerena na donosioce odluka na državnom i na lokalnom nivou, od kojih se traži da preduzmu sve neophodne mere kako bi standardi Konvencije postali sastavni deo zakona, mera i usluga, kao i postupanja svih relevantnih službi (policije, tužilaštva, sudova, socijalnih, zdravstvenih i obrazovnih ustanova, udruženja građana i medija).
Autonomni ženski centar se zahvaljuje svim građankama i građanima koji su svojim potpisima i porukama (13,436) pružili podršku našim naporima tokom protekle četiri godine (2012-2016); svima koji su sprovodili i učestvovali na desetinama uličnih akcija i drugih javnih događaja širom Srbije i u celom regionu; svima koji su dostavili poruke sa zahtevima za donosioce odluka; svima koji su podržali kampanju na socijalnim mrežama; svim javnim ličnostima koji su stali/-e iza naših poruka i zahteva; svim novinarkama i novinarima koji su izveštavali o našim aktivnostima.

Prilog o kampanji može se pogledati na: I Sign | Tackling Violence against Women

 

Centar za Žene, mir i bezbednost, Londonske škole za ekonomiju i političke nauke, postavio je na svoj sajt informaciju o regionalnoj kampanji Potpisujem, kao primer dobre prakse.

Kampanja, koju sprovodi Autonomni ženski centar u saradnji sa partnerskim organizacijama iz regiona, posvećena je punoj primeni standarda Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici. Kampanja je usmerena na donosioce odluka na državnom i na lokalnom nivou, od kojih se traži da preduzmu sve neophodne mere kako bi standardi Konvencije postali sastavni deo zakona, mera i usluga, kao i postupanja svih relevantnih službi (policije, tužilaštva, sudova, socijalnih, zdravstvenih i obrazovnih ustanova, udruženja građana i medija). Autonomni ženski centar se zahvaljuje svim građankama i građanima koji su svojim potpisima i porukama (13,436) pružili podršku našim naporima tokom protekle četiri godine (2012-2016); svima koji su sprovodili i učestvovali na desetinama uličnih akcija i drugih javnih događaja širom Srbije i u celom regionu; svima koji su dostavili poruke sa zahtevima za donosioce odluka; svima koji su podržali kampanju na socijalnim mrežama; svim javnim ličnostima koji su stali/-e iza naših poruka i zahteva; svim novinarkama i novinarima koji su izveštavali o našim aktivnostima.

Prilog o kampanji može se pogledati na: I Sign | Tackling Violence against Women

 

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.