Beograd, 15/12/2016
TRIBINA

Beograd, 15/12/2016
TRIBINA
Tribina organizovana povodom završetka projekta nedeljnika VREME, „Nasilje u porodici: pogled uprt u evropsko pravo”, bila je usmerena na razgovor o tome šta je postignuto, koliko medijski projekat može da doprinese povećanju društvene svesti o problemu nasilja prema ženama i nasilja u porodici, da li su pokrenute najznačajnije teme i po čemu se način na koji su ove teme obrađivane razlikuje od medijskog izveštavanja na istu temu.

Sagovornice Jovane Gligorijević, koja je moderirala tribinu, bile su Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Tatjana Ignjatović, Autonomni ženski centar, Branka Drašković, posebna savetnica potpredsednice Vlade RS u Koordinacionom telu za rodnu ravnopravnost i Jelena Jorgačević, novinarka „Vremena“.
Razgovor je vođen i o najnovijim izmenama zakona, reakcijama stručne javnosti i medija na pojedina rešenja, kao i o tome kako bi mediji mogli da doprinesu boljoj informisanosti građana i građanki o zakonskim novinama i boljem praćenju primene zakona.

Snimak tribine dostupan je na ovom linku.
Tribina organizovana povodom završetka projekta nedeljnika VREME, „Nasilje u porodici: pogled uprt u evropsko pravo”, bila je usmerena na razgovor o tome šta je postignuto, koliko medijski projekat može da doprinese povećanju društvene svesti o problemu nasilja prema ženama i nasilja u porodici, da li su pokrenute najznačajnije teme i po čemu se način na koji su ove teme obrađivane razlikuje od medijskog izveštavanja na istu temu.

Sagovornice Jovane Gligorijević, koja je moderirala tribinu, bile su Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Tatjana Ignjatović, Autonomni ženski centar, Branka Drašković, posebna savetnica potpredsednice Vlade RS u Koordinacionom telu za rodnu ravnopravnost i Jelena Jorgačević, novinarka „Vremena“. Razgovor je vođen i o najnovijim izmenama zakona, reakcijama stručne javnosti i medija na pojedina rešenja, kao i o tome kako bi mediji mogli da doprinesu boljoj informisanosti građana i građanki o zakonskim novinama i boljem praćenju primene zakona.

Snimak tribine dostupan je na ovom linku.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.