Novi Sad, 16/12/2016
KONFERENCIJA

Novi Sad, 16/12/2016
KONFERENCIJA
U Skupštini AP Vojvodina, u organizaciji pokrajinskog Ombudsmana, održana je jedanaesta godišnja konferencija mreže institucija “Život bez nasilja”, koja okuplja predstavnike svih relevantnih službi koje su zadužene za sprečavanje nasilja u porodici iz svih pokrajinskih opština i gradova. Tema ovogodišnje konferencije bila je odgovornost nadležnih institucija u odnosu na primenu Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici. Ova je tema sagledana u svetlu skorašnjih zakonskih izmena – novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i izmena i dopuna Krivičnog zakonika RS.

Uz učešće oko 120 profesionalaca, rad je organizovan na panelima i u radnim grupama koje su se bavile pitanjima nasilja u porodici kao bezbednosnog problema, specifičnim rizicima za žene iz manjinskih zajednica (sa posebnim osvrtom
na romsku zajednicu), prevencijom i tretmanom seksualnog nasilja i medijskim izveštavanjem o nasilju prema ženama i nasilju u porodici. Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra je u uvodnom panelu izvestila o obavezama institucija u odnosu na Konvenciju Saveta Evrope.

Sva izlaganja će biti pripremljena i objavljena u publikaciji.
U Skupštini AP Vojvodina, u organizaciji pokrajinskog Ombudsmana, održana je jedanaesta godišnja konferencija mreže institucija “Život bez nasilja”, koja okuplja predstavnike svih relevantnih službi koje su zadužene za sprečavanje nasilja u porodici iz svih pokrajinskih opština i gradova. Tema ovogodišnje konferencije bila je odgovornost nadležnih institucija u odnosu na primenu Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici. Ova je tema sagledana u svetlu skorašnjih zakonskih izmena – novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i izmena i dopuna Krivičnog zakonika RS.

Uz učešće oko 120 profesionalaca, rad je organizovan na panelima i u radnim grupama koje su se bavile pitanjima nasilja u porodici kao bezbednosnog problema, specifičnim rizicima za žene iz manjinskih zajednica (sa posebnim osvrtom na romsku zajednicu), prevencijom i tretmanom seksualnog nasilja i medijskim izveštavanjem o nasilju prema ženama i nasilju u porodici. Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra je u uvodnom panelu izvestila o obavezama institucija u odnosu na Konvenciju Saveta Evrope.

Sva izlaganja će biti pripremljena i objavljena u publikaciji.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.