Kruševac, 6/12/2016
ULIČNA AKCIJA

Kruševac, 6/12/2016
ULIČNA AKCIJA
Aktivistkinje Udruženja žena Peščanik obeležile su Međunarodni dan borbe protiv femicida, prikupljajući potpise za peticiju Autonomnog ženskog centra za proglašenje 18. maja Danom sećanja na ubijene žene žrtve nasilja u Srbiji. Akciju su podržale aktivistkinje organizacije Romani cikna.
Aktivistkinje Udruženja žena Peščanik obeležile su Međunarodni dan borbe protiv femicida, prikupljajući potpise za peticiju Autonomnog ženskog centra za proglašenje 18. maja Danom sećanja na ubijene žene žrtve nasilja u Srbiji. Akciju su podržale aktivistkinje organizacije Romani cikna.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.