Novi Sad, 5/12/2016
ZBIRKA

Novi Sad, 5/12/2016
ZBIRKA
U organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, u Novom Sadu je predstavljena Zbirka primera sa konferencija slučaja za zaštitu od nasilja u porodici, održanih tokom 2015. u pet gradova – Zrenjaninu, Pančevu, Sremskoj Mitrovici, Novoj Crnji i Novom Bečeju.

Zbirka je nastala na osnovu aktivnosti mentorske podrške profesionalcima u organizovanju konferencija slučaja (intersektorskih i interdisciplinarnih sastanaka) i izradi individualnog plana sprečavanja i zaštite od nasilja u porodici, koja je deo primene Programa za zaštitu žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period od 2015. do 2020. godine. Partner Pokrajinskom sekretarijatu u realizaciji Programa je Autonomni ženski centar.
O Zbirci i aktivnostima Pokrajinskog sekretraijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova u oblasti suzbijanja nasilja u porodici govorile su Svetlana Selaković, pomoćnica pokrajinskog sekretara, Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra, kao i mentorke i autorke Zbirke, Jeca Nedeljkov i Marija Banauh Brusin, stalne saradnice AŽC.
U organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, u Novom Sadu je predstavljena Zbirka primera sa konferencija slučaja za zaštitu od nasilja u porodici, održanih tokom 2015. u pet gradova – Zrenjaninu, Pančevu, Sremskoj Mitrovici, Novoj Crnji i Novom Bečeju.

Zbirka je nastala na osnovu aktivnosti mentorske podrške profesionalcima u organizovanju konferencija slučaja (intersektorskih i interdisciplinarnih sastanaka) i izradi individualnog plana sprečavanja i zaštite od nasilja u porodici, koja je deo primene Programa za zaštitu žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period od 2015. do 2020. godine. Partner Pokrajinskom sekretarijatu u realizaciji Programa je Autonomni ženski centar. O Zbirci i aktivnostima Pokrajinskog sekretraijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova u oblasti suzbijanja nasilja u porodici govorile su Svetlana Selaković, pomoćnica pokrajinskog sekretara, Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra, kao i mentorke i autorke Zbirke, Jeca Nedeljkov i Marija Banauh Brusin, stalne saradnice AŽC.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.