Beograd, 24/11/2016
KONFERENCIJA

Beograd, 24/11/2016
KONFERENCIJA
Na konferenciji koju su organizovali Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pravde i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, govorila je i Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra.

Ona je istakla da postoji pozitivan pomak u odnosima između AŽC i ministarstava, i pored brojnih izazova. Podsetila je da kraj 2016. predstavlja “godinu uspeha za sve žene žrtve svih oblika muškog nasilja”, iako je njen početak počeo odbijanjem amandmana za uvođenje hitnih mera zaštite kao samostalnog policijskog ovlašćenja, koje je predlagao narodni poslanik, prof. dr Dušan Milisavljević na Nacrt zakona o policiji. Iako je ministar unutrašnjih poslova tada tvrdio da su ove mere neustavne, nakon 11 meseci, na predlog Ministartva pravde, policija je dobila to ovlašćenje.
Takođe, navela je da veliki uspeh predstavlja i činjenica da su izmenama i dopunama Krivičnog zakonika usvojena nova krivična dela, koja su AŽC i Zaštitnik građana predložili još pre pet godina (2011. godine, prvi put). Odbranjeno je krivično delo kršenja mera zaštite od nasilja u porodici (prema Porodičnom zakonu), iako je Ministarstvo pravde predložilo da to bude prekršaj.

Vanja Macanović je navela i da “borba za bolji položaj žena žrtava nasilja u porodici nije gotova. Ako nam, kao specijalizovanoj organizaciji,  koja već više od 23 godine pruža besplatnu pravnu pomoć ženama žrtvama nasilja, zabranite da nastavimo da radimo ono što radimo najbolje, vi nećete oštetiti nas, već upravo žene i decu kojima je ta stručna pomoć potrebna. I onda i ovi zakoni koji su upravo usvojeni neće biti komplementarni sa pravom na dostupnu i kvalitetnu pravnu zaštitu”.
Na konferenciji koju su organizovali Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pravde i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, govorila je i Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra.

Ona je istakla da postoji pozitivan pomak u odnosima između AŽC i ministarstava, i pored brojnih izazova. Podsetila je da kraj 2016. predstavlja “godinu uspeha za sve žene žrtve svih oblika muškog nasilja”, iako je njen početak počeo odbijanjem amandmana za uvođenje hitnih mera zaštite kao samostalnog policijskog ovlašćenja, koje je predlagao narodni poslanik, prof. dr Dušan Milisavljević na Nacrt zakona o policiji. Iako je ministar unutrašnjih poslova tada tvrdio da su ove mere neustavne, nakon 11 meseci, na predlog Ministartva pravde, policija je dobila to ovlašćenje. Takođe, navela je da veliki uspeh predstavlja i činjenica da su izmenama i dopunama Krivičnog zakonika usvojena nova krivična dela, koja su AŽC i Zaštitnik građana predložili još pre pet godina (2011. godine, prvi put). Odbranjeno je krivično delo kršenja mera zaštite od nasilja u porodici (prema Porodičnom zakonu), iako je Ministarstvo pravde predložilo da to bude prekršaj.

Vanja Macanović je navela i da “borba za bolji položaj žena žrtava nasilja u porodici nije gotova. Ako nam, kao specijalizovanoj organizaciji,  koja već više od 23 godine pruža besplatnu pravnu pomoć ženama žrtvama nasilja, zabranite da nastavimo da radimo ono što radimo najbolje, vi nećete oštetiti nas, već upravo žene i decu kojima je ta stručna pomoć potrebna. I onda i ovi zakoni koji su upravo usvojeni neće biti komplementarni sa pravom na dostupnu i kvalitetnu pravnu zaštitu”.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.