PDF    
Beograd, 25/11/2016
SAOPŠTENJE
PDF    
Beograd, 25/11/2016
SAOPŠTENJE

Autonomni ženski centar s ponosom ističe da je višegodišnje zagovaranje za promene u oblasti sprečavanja i zaštite žena od nasilja konačno dovelo do pozitivnih rešenja u Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici i izmenama i dopunama Krivičnog zakonika. Ipak, nova zakonska rešenja su mogla biti preciznija i potpunija, a iskustvo u praćenju primene postojeće regulative, kao i kapaciteti profesionalaca koji ih primenjuju, ostavljaju prostor za zabrinutost.

“I do sada je država imala zakonskih mogućnosti da oštrije reaguje na slučajeve nasilja pa to, uglavnom, nije činila. I pored predviđenih obuka i specijalizacija u policijskim upravama, u tužilaštvima, sudovima i centrima za socijalni rad neće od 1. juna 2017. godine, kada zakoni počnu da se primenjuju, raditi novi ljudi, već oni isti koji su tu bili i do sada i koji, mahom, nisu adekvatno reagovali u ovakvim situacijama. Zbog toga je važno obezbediti dobar mehanizam praćenja, kao i odgovornost za nepostupanje predviđeno odredbama zakona”.

Celo saopštenje u prilogu.

Autonomni ženski centar s ponosom ističe da je višegodišnje zagovaranje za promene u oblasti sprečavanja i zaštite žena od nasilja konačno dovelo do pozitivnih rešenja u Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici i izmenama i dopunama Krivičnog zakonika. Ipak, nova zakonska rešenja su mogla biti preciznija i potpunija, a iskustvo u praćenju primene postojeće regulative, kao i kapaciteti profesionalaca koji ih primenjuju, ostavljaju prostor za zabrinutost.

“I do sada je država imala zakonskih mogućnosti da oštrije reaguje na slučajeve nasilja pa to, uglavnom, nije činila. I pored predviđenih obuka i specijalizacija u policijskim upravama, u tužilaštvima, sudovima i centrima za socijalni rad neće od 1. juna 2017. godine, kada zakoni počnu da se primenjuju, raditi novi ljudi, već oni isti koji su tu bili i do sada i koji, mahom, nisu adekvatno reagovali u ovakvim situacijama. Zbog toga je važno obezbediti dobar mehanizam praćenja, kao i odgovornost za nepostupanje predviđeno odredbama zakona”.

Celo saopštenje u prilogu.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.