Beograd, 25/11/2016
SVEOBUHVATNI PRISTUP

Beograd, 25/11/2016
SVEOBUHVATNI PRISTUP
Na Međunarodni dan borbe protiv nasilja prema ženama, u Narodnoj skupštini Republike Srbije, u organizaciji Kancelarije Zaštitnika građana i Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, organizovana je konferencija “Sveobuhvatni pristup u borbi protiv nasilja prema ženama“. U tri sesije predstavljena je situacija i diskutovano je o dostignućima i izazovima u tri oblasti: nadzor i izveštavanje o nasilju prema ženama, prikupljanje podataka i vođenje evidencije, saradnja i koordinacija u borbi protiv nasilja prema ženama.

Treću sesiju, čiji je fokus bio na pitanjima saradnje i koordinacije, moderirala je Tanja Ignjatović iz AŽC. Učesnice/-i su bile/-i ekspertkinje/-i iz prakse: Snežana Jakovljević, koordinatorka udruženja “Peščanik” iz Kruševca, Dženeta Agović, koordinatorka udruženja “Impuls” iz Tutina, kao i Velibor Pantović, inspector u Policijskoj stanici u Tutinu i Slobodan Josimović, zamenik javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu. Razgovor učesnika/-ca je usmeren na pitanja o merljivim rezultatima saradnje, na to šta je postignuto iz perspektive žrtve nasilja, kao i na izazove u saradnji.
Nakon diskusije u koju su se uključili i svi prisutni učesnici/-e konferencije, izvedeni su zaključci: da je sledeći nužan korak u primeni mera zaštite usmeravanje pažnje na merljive efekste postupanja, saradnje i koordinacije; da novi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici treba da obezbedi sistematičnost u saradnji i koordinaciji ključnih službi, suprotno dosadašnjoj praksi (izdvojenih i retkih) primera dobre prakse; da će primena novog Zakona biti veliki izazov u malim mestima u kojima vlada tradicionalna kultura, ali da je njegova dosledna primena jedina alternativa; da je nužno obezbediti kontinuitet saradnje i usluga, suprotno tradiciji diskontinuiteta koja nastaje prilikom svake promene vlasti; da je važno pažnju obratiti na prevenciju nasilja, što uključuje doslednu primenu zakona i odgovarajuću kaznenu politiku, ali i primarnu prevenciju koja bi trebalo da počne od najranijeg uzrasta.

Snimak konferencije dostupan je na ovom linku.
Na Međunarodni dan borbe protiv nasilja prema ženama, u Narodnoj skupštini Republike Srbije, u organizaciji Kancelarije Zaštitnika građana i Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, organizovana je konferencija “Sveobuhvatni pristup u borbi protiv nasilja prema ženama“. U tri sesije predstavljena je situacija i diskutovano je o dostignućima i izazovima u tri oblasti: nadzor i izveštavanje o nasilju prema ženama, prikupljanje podataka i vođenje evidencije, saradnja i koordinacija u borbi protiv nasilja prema ženama.

Treću sesiju, čiji je fokus bio na pitanjima saradnje i koordinacije, moderirala je Tanja Ignjatović iz AŽC. Učesnice/-i su bile/-i ekspertkinje/-i iz prakse: Snežana Jakovljević, koordinatorka udruženja “Peščanik” iz Kruševca, Dženeta Agović, koordinatorka udruženja “Impuls” iz Tutina, kao i Velibor Pantović, inspector u Policijskoj stanici u Tutinu i Slobodan Josimović, zamenik javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu. Razgovor učesnika/-ca je usmeren na pitanja o merljivim rezultatima saradnje, na to šta je postignuto iz perspektive žrtve nasilja, kao i na izazove u saradnji. Nakon diskusije u koju su se uključili i svi prisutni učesnici/-e konferencije, izvedeni su zaključci: da je sledeći nužan korak u primeni mera zaštite usmeravanje pažnje na merljive efekste postupanja, saradnje i koordinacije; da novi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici treba da obezbedi sistematičnost u saradnji i koordinaciji ključnih službi, suprotno dosadašnjoj praksi (izdvojenih i retkih) primera dobre prakse; da će primena novog Zakona biti veliki izazov u malim mestima u kojima vlada tradicionalna kultura, ali da je njegova dosledna primena jedina alternativa; da je nužno obezbediti kontinuitet saradnje i usluga, suprotno tradiciji diskontinuiteta koja nastaje prilikom svake promene vlasti; da je važno pažnju obratiti na prevenciju nasilja, što uključuje doslednu primenu zakona i odgovarajuću kaznenu politiku, ali i primarnu prevenciju koja bi trebalo da počne od najranijeg uzrasta.

Snimak konferencije dostupan je na ovom linku.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.