Novi Sad, 22/11/2016
SEDNICA

Novi Sad, 22/11/2016
SEDNICA
U ponedeljak, 22. novembra 2016. godine, u sali Skupštine grada Novog Sada održana je druga sednica Komisije za rodnu ravnopravnost. Pored članica Komisije, na sednici su učestvovale predstavnice organizacije za podršku ženama s invaliditetom ...IZ KRUGA – VOJVODINA Svjetlana Timotić, izvršna direktorka, i Ivana Zelić, koordinatorka SOS službe.

Članicama Komisije predstavljene su aktivnosti i rad Organizacije IZ – KRUGA – VOJVODINA, načini funkcionisanja SOS službe i izazovi sa kojima se suočavaju, naročito u pogledu finansiranja usluge SOS telefona sa lokalnog nivoa. Istaknuto je da je Gradska uprava za dečju i socijalnu zaštitu odbila da uvrsti uslugu SOS telefon u usluge socijalne zaštite čime bi se omogućilo da bude finansirana iz gradskog budžeta. Ostavljena je mogućnost da se udruženje javlja na raspisane konkurse i da na taj način obezbedi sredstva za ovu uslugu. Međutim,
pravo prijave na konkurs imaju udruženja koja se bave različitim korisničkim grupama, među kojima nisu žene žrtve nasilja. Naglašeno je da je od neizmerne važnosti da ova ciljna grupa postane vidljiva i prepoznata lokalnim dokumentima, te da se omogući finansiranje usluge SOS telefona iz gradskog budžeta. Prisutnima je pojašnjeno da je SOS telefon specijalizovana usluga za žene žrtve nasilja koja garantuje anonimnost i sve ono što institucionalni okvir ne nudi.

Na dnevnom redu sednice našla se i peticija da se 18. maj proglasi Danom sećanja na žene žrtve nasilja.Cilj inicijative je da podseti društvo da desetine žena u Srbiji, i desetine hiljada žena u svetu, bude ubijeno svake godine, decenijama unazad, samo zato što su žene. Datum je izabran kao dan sećanja na 7 žena koje su ubijene u roku od 72 sata tokom 16, 17 i 18. maja 2015. godine u Srbiji, od strane muških članova porodice i partnera.
U ponedeljak, 22. novembra 2016. godine, u sali Skupštine grada Novog Sada održana je druga sednica Komisije za rodnu ravnopravnost. Pored članica Komisije, na sednici su učestvovale predstavnice organizacije za podršku ženama s invaliditetom ...IZ KRUGA – VOJVODINA Svjetlana Timotić, izvršna direktorka, i Ivana Zelić, koordinatorka SOS službe.

Članicama Komisije predstavljene su aktivnosti i rad Organizacije IZ – KRUGA – VOJVODINA, načini funkcionisanja SOS službe i izazovi sa kojima se suočavaju, naročito u pogledu finansiranja usluge SOS telefona sa lokalnog nivoa. Istaknuto je da je Gradska uprava za dečju i socijalnu zaštitu odbila da uvrsti uslugu SOS telefon u usluge socijalne zaštite čime bi se omogućilo da bude finansirana iz gradskog budžeta. Ostavljena je mogućnost da se udruženje javlja na raspisane konkurse i da na taj način obezbedi sredstva za ovu uslugu. Međutim, pravo prijave na konkurs imaju udruženja koja se bave različitim korisničkim grupama, među kojima nisu žene žrtve nasilja. Naglašeno je da je od neizmerne važnosti da ova ciljna grupa postane vidljiva i prepoznata lokalnim dokumentima, te da se omogući finansiranje usluge SOS telefona iz gradskog budžeta. Prisutnima je pojašnjeno da je SOS telefon specijalizovana usluga za žene žrtve nasilja koja garantuje anonimnost i sve ono što institucionalni okvir ne nudi.

Na dnevnom redu sednice našla se i peticija da se 18. maj proglasi Danom sećanja na žene žrtve nasilja.Cilj inicijative je da podseti društvo da desetine žena u Srbiji, i desetine hiljada žena u svetu, bude ubijeno svake godine, decenijama unazad, samo zato što su žene. Datum je izabran kao dan sećanja na 7 žena koje su ubijene u roku od 72 sata tokom 16, 17 i 18. maja 2015. godine u Srbiji, od strane muških članova porodice i partnera.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.