Rasinski okrug, 25/11/2016
NE TOLERIŠEM

Rasinski okrug, 25/11/2016
NE TOLERIŠEM

Aktivistkinje Mreže žena Rasinskog okruga za ženska prava organizovale su 25. novembra 2016. godine na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama ulične akcije u 6 gradova Rasinskog okruga: Kruševcu, Varvarinu, Trsteniku, Ćićevcu, Aleksandrovcu i Brusu.

Tom prilikom one su građanima i građankama delile informativni materijal o servisima podrške za žene u situaciji nasilja i prikupljale potpise za peticiju Autonomnog ženskog centra i Mreže Žene protiv nasilja za proglašenje 18. maja Danom sećanja na žrtve femicida u Srbiji.

Aktivistkinje Mreže žena Rasinskog okruga za ženska prava organizovale su 25. novembra 2016. godine na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama ulične akcije u 6 gradova Rasinskog okruga: Kruševcu, Varvarinu, Trsteniku, Ćićevcu, Aleksandrovcu i Brusu.

Tom prilikom one su građanima i građankama delile informativni materijal o servisima podrške za žene u situaciji nasilja i prikupljale potpise za peticiju Autonomnog ženskog centra i Mreže Žene protiv nasilja za proglašenje 18. maja Danom sećanja na žrtve femicida u Srbiji.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.