Berlin, 20/10/2016
18. WAVE KONFERENCIJA

Berlin, 20/10/2016
18. WAVE KONFERENCIJA
Na 18. konferenciji mreže Žene protiv nasilja Evropa (WAVE) u Berlinu, na sesiji koja se bavila temom „Podrška i zaštita za decu svedoke nasilja u porodici, posebno u vezi sa poveravanjem dece i režimima poseta“, Tanja Ignjatović i Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra su imale prezentaciju pod nazivom „Pravo na viđanje kao mehanizam zloupotrebe dece i zlostavljanja žena – kako institucije odgovaraju na manipulaciju učinioca nasilja”.
 
Izloženi su podaci istraživanja sudske prakse, koji potvrđuju prisutnost rodnih predrasuda kod stručnjaka u vezi sa nasiljem i roditeljstvom, tako što se zloupotreba pripisuje ženama, iako se faktička zloupotreba dešava od strane muškaraca. Prisilne taktike zlostavljača se ne prepoznaju i ne utvrđuju. Nasilje prema ženama se u mnogim slučajevima povećava nakon razdvajanja i tokom postupka razvoda. Nasilje prema ženama je povezano sa zlostavljanjem dece, ali ova pojava takođe nije sistematski utvrđivana. Roditeljstvo (“pravo oca-roditelja”) postaje mehanizam za kontrolu bivše partnerke. Aranžiranje odnosa između deteta i roditelja koji je činio nasilje prema njegovoj majci bilo je gotovo sasvim neosetljivo na okolnosti nasilja. Procena “najboljeg interesa deteta” nije obuhvatila pažljivu procenu bezbednosnih potreba i rizika – ni deteta, ni žene-majke.
Prezentacije na istu temu imale su i  Pia Deleuran iz Nacionalne organizacije ženskih skloništa (LOKK) iz Danske i Sibylle Stotz iz Ženskog skloništa iz Minhena, Nemačka. Radionicu je moderirala Branislava Marvanova Vargova iz WAVE kancelarije. Nakon prezentacija, sve učesnice su konstatovale da je situacija u mnogim evropskim državama u vezi sa ovim pitanjem slična, odnosno da ne postoji odgovarajuća intervencija nadležnih službi i sudova, što dodatno traumatizuje i decu i žene sa iskustvom nasilja.
Na 18. konferenciji mreže Žene protiv nasilja Evropa (WAVE) u Berlinu, na sesiji koja se bavila temom „Podrška i zaštita za decu svedoke nasilja u porodici, posebno u vezi sa poveravanjem dece i režimima poseta“, Tanja Ignjatović i Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra su imale prezentaciju pod nazivom „Pravo na viđanje kao mehanizam zloupotrebe dece i zlostavljanja žena – kako institucije odgovaraju na manipulaciju učinioca nasilja”.
 
Izloženi su podaci istraživanja sudske prakse, koji potvrđuju prisutnost rodnih predrasuda kod stručnjaka u vezi sa nasiljem i roditeljstvom, tako što se zloupotreba pripisuje ženama, iako se faktička zloupotreba dešava od strane muškaraca. Prisilne taktike zlostavljača se ne prepoznaju i ne utvrđuju. Nasilje prema ženama se u mnogim slučajevima povećava nakon razdvajanja i tokom postupka razvoda. Nasilje prema ženama je povezano sa zlostavljanjem dece, ali ova pojava takođe nije sistematski utvrđivana. Roditeljstvo (“pravo oca-roditelja”) postaje mehanizam za kontrolu bivše partnerke. Aranžiranje odnosa između deteta i roditelja koji je činio nasilje prema njegovoj majci bilo je gotovo sasvim neosetljivo na okolnosti nasilja. Procena “najboljeg interesa deteta” nije obuhvatila pažljivu procenu bezbednosnih potreba i rizika – ni deteta, ni žene-majke. Prezentacije na istu temu imale su i  Pia Deleuran iz Nacionalne organizacije ženskih skloništa (LOKK) iz Danske i Sibylle Stotz iz Ženskog skloništa iz Minhena, Nemačka. Radionicu je moderirala Branislava Marvanova Vargova iz WAVE kancelarije. Nakon prezentacija, sve učesnice su konstatovale da je situacija u mnogim evropskim državama u vezi sa ovim pitanjem slična, odnosno da ne postoji odgovarajuća intervencija nadležnih službi i sudova, što dodatno traumatizuje i decu i žene sa iskustvom nasilja.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.