Beograd, 17/11/2016
DVE KAMPANJE

Beograd, 17/11/2016
DVE KAMPANJE
U Sbiji su pokrenute dve kampanje protiv nasilja prema ženama. Jednu je predstavilo Ministarstvo pravde, pod sloganom “Isključi nasilje”, koja prati predložene zakonske izmene. Drugu je predstavilo Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost, pod sloganom “Da ne bude kasno”, koja tretira problem zloupotrebe oružja u slučajevima nasilja prema ženama. 
 
Više informacija u prilogu TV N1
U Sbiji su pokrenute dve kampanje protiv nasilja prema ženama. Jednu je predstavilo Ministarstvo pravde, pod sloganom “Isključi nasilje”, koja prati predložene zakonske izmene. Drugu je predstavilo Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost, pod sloganom “Da ne bude kasno”, koja tretira problem zloupotrebe oružja u slučajevima nasilja prema ženama. 
 
Više informacija u prilogu TV N1
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.