PDF    
Beograd, 11/11/2016
AMANDMANI
PDF    
Beograd, 11/11/2016
AMANDMANI
Autonomni ženski centar je uputio predstavnicama Ženske parlamentarne mreže i nadležnim Odborima u Narodnoj skupštini predloge nužnih amandmana na Zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Amandmani AŽC doprinose preciziranju predloženih zakonskih rešenja. Bez njih, ovaj “organizacioni” zakon ostaje nedorečen u vezi sa najosetljivijim postupcima – hitnim merama (nadležnost policije) i produženju hitnih mera (nadležnost suda).
 
AŽC je istakao da Zakon mora da ima obavezujuću snagu, te je nužno da reguliše (najmanje) disciplinsku odgovornost za nepostupanje nadležnih službi u skladu sa odredbama ovog Zakona. 
 
Iako je AŽC aktivno učestvovao u komentarisanju Prednacrta zakona, a Vanja Macanović, advokatica i koordinatorka pravnog tima učestvovala u radu radne grupe za izradu Nacrta zakona, Predlog zakona koji se našao u skupštinskoj proceduri ima niz nedorečenosti, zbog nespremnosti predlagača da čuje predloge praktičara.
U zakonu se regulišu hirne mere zaštite, koje je AŽC predlagao u prethodnom periodu, a koje su u skladu sa Zaključnim preporukama UN Komiteta za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW/C/SRB/CO/2-3), tačka 23 (e), kao i sa Konvencijom Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, čl 52.   
 
Ostaje da se vidi šta će od amandmana koje je Ženskoj parlamentarnoj mreži i nadležnim odborima dostavio AŽC biti usvojeno.
Autonomni ženski centar je uputio predstavnicama Ženske parlamentarne mreže i nadležnim Odborima u Narodnoj skupštini predloge nužnih amandmana na Zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Amandmani AŽC doprinose preciziranju predloženih zakonskih rešenja. Bez njih, ovaj “organizacioni” zakon ostaje nedorečen u vezi sa najosetljivijim postupcima – hitnim merama (nadležnost policije) i produženju hitnih mera (nadležnost suda).
 
AŽC je istakao da Zakon mora da ima obavezujuću snagu, te je nužno da reguliše (najmanje) disciplinsku odgovornost za nepostupanje nadležnih službi u skladu sa odredbama ovog Zakona. 
 
Iako je AŽC aktivno učestvovao u komentarisanju Prednacrta zakona, a Vanja Macanović, advokatica i koordinatorka pravnog tima učestvovala u radu radne grupe za izradu Nacrta zakona, Predlog zakona koji se našao u skupštinskoj proceduri ima niz nedorečenosti, zbog nespremnosti predlagača da čuje predloge praktičara. U zakonu se regulišu hirne mere zaštite, koje je AŽC predlagao u prethodnom periodu, a koje su u skladu sa Zaključnim preporukama UN Komiteta za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW/C/SRB/CO/2-3), tačka 23 (e), kao i sa Konvencijom Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, čl 52.   
 
Ostaje da se vidi šta će od amandmana koje je Ženskoj parlamentarnoj mreži i nadležnim odborima dostavio AŽC biti usvojeno.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.