Skoplje, 10-11/11/2016
NAGRADA

Skoplje, 10-11/11/2016
NAGRADA
Projekat „Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja“ koji Autonomni ženski centar sprovodi zajedno sa partnerskim organizacijama iz šest država regiona, na završnom događaju Okvirnog ugovora o partnerstvu (Framework Partnership Agreement – FPA) koji je organizovala regionalna TACSO kancelarija u Skoplju od 10. do 11. novembra, izglasan je za projekat koji najviše doprinosi promenama u regionu.
 
U okviru FPA sajma organizovanog tokom događaja, sve prisutne organizacije civilnog društva imale su priliku da predstave svoje projekte, kampanje, video i foto materijale ili izveštaje na kojima su radile u prethodnom periodu. Žiri su činile/i predstavnice i predstavnici 18 mreža civilnih organizacija, a ocene su davane prema kriterijumima „inspirativne priče“, „naučene lekcije“, „efektne taktike“, „dobri primeri međusektorske saradnje“, „mogućnost repliciranja modela“. Prema njihovim ocenama, ovaj projekat je ostvario najveći uticaj na društvo u regionu, a prvo mesto je delio sa još jednim projektom.
Završni događaj FPA imao je za cilj da promoviše svoje članice, organizacije civilnog društva, koje sprovode zajedničke regionalne projekte, kao i da doprinese razvoju i osnaživanju civilnog društva.
 
Specifičan cilj projekta „Udruženim naporima“ je jačanje kapaciteta ženskih organizacija i mreža u 4 zemlje Zapadnog Balkana za analizu, praćenje i zagovaranje u oblasti zaštite žena od nasilja, kroz dugoročnu regionalnu saradnju i učenje iz iskustva EU. Projekat je realizovan u dve faze: prvu u periodu 2013/2014. godine i drugu fazu u periodu 2015/2016. godine.
Projekat „Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja“ koji Autonomni ženski centar sprovodi zajedno sa partnerskim organizacijama iz šest država regiona, na završnom događaju Okvirnog ugovora o partnerstvu (Framework Partnership Agreement – FPA) koji je organizovala regionalna TACSO kancelarija u Skoplju od 10. do 11. novembra, izglasan je za projekat koji najviše doprinosi promenama u regionu.
 
U okviru FPA sajma organizovanog tokom događaja, sve prisutne organizacije civilnog društva imale su priliku da predstave svoje projekte, kampanje, video i foto materijale ili izveštaje na kojima su radile u prethodnom periodu. Žiri su činile/i predstavnice i predstavnici 18 mreža civilnih organizacija, a ocene su davane prema kriterijumima „inspirativne priče“, „naučene lekcije“, „efektne taktike“, „dobri primeri međusektorske saradnje“, „mogućnost repliciranja modela“. Prema njihovim ocenama, ovaj projekat je ostvario najveći uticaj na društvo u regionu, a prvo mesto je delio sa još jednim projektom. Završni događaj FPA imao je za cilj da promoviše svoje članice, organizacije civilnog društva, koje sprovode zajedničke regionalne projekte, kao i da doprinese razvoju i osnaživanju civilnog društva.
 
Specifičan cilj projekta „Udruženim naporima“ je jačanje kapaciteta ženskih organizacija i mreža u 4 zemlje Zapadnog Balkana za analizu, praćenje i zagovaranje u oblasti zaštite žena od nasilja, kroz dugoročnu regionalnu saradnju i učenje iz iskustva EU. Projekat je realizovan u dve faze: prvu u periodu 2013/2014. godine i drugu fazu u periodu 2015/2016. godine.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.