PDF    
Berlin, 19-21/10/2016
18. WAVE KONFERENCIJA
PDF    
Berlin, 19-21/10/2016
18. WAVE KONFERENCIJA
Na međunarodnoj konferenciji "Iskorači Evropo - Zajedno protiv nasilja prema ženama i deci" (Step Up! Europe – Unite to end violence against women and their children), koju je 19-21. oktobra 2016. godine organizovala mreža Žene protiv nasilja Evropa (Women against violence Europe - WAVE), učestvovale su predstavnice Autonomnog ženskog centra i mreže Žene protiv nasilja.

Tokom tri dana konferencije, učesnice su diskutovale o različitim aspektima problema nasilja prema ženama i deci, kao što su: usluge podrške za žene sa iskustvom nasilja, femicid, nasilje prema ženama sa iskustvom nasilja u situaciji izbeglištva, azila i migracija, zakonska regulativa za zaštitu žena i dece od nasilja, uloga zdravstvenih službi u zaštiti žena od nasilja, pristupanje Evropske unije Istanbulskoj konvenciji, preventivne aktivnosti za
zaštitu od rodno zasnovanog nasilja, podrška i zaštita za decu svedoke nasilja u porodici, posebno u vezi sa poveravanjem dece i režimima poseta, nasilje na internetu, itd.

Predstavnice partnerskih organizacija na projektu "Udruženim naporima - ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja" uzele su učešće na tri radionice, gde su predstavile stanje u svojim državama u oblasti specijalizovanih usluga podrške za žene sa iskustvom nasilja, sistem podrške i zaštite za decu svedoke nasilja u porodici, posebno u vezi sa poveravanjem dece i režimima poseta, kao i trenutnu situaciju u pogledu zaštite migrantkinja i tražiteljki azila sa iskustvom nasilja.
 


Na međunarodnoj konferenciji "Iskorači Evropo - Zajedno protiv nasilja prema ženama i deci" (Step Up! Europe – Unite to end violence against women and their children), koju je 19-21. oktobra 2016. godine organizovala mreža Žene protiv nasilja Evropa (Women against violence Europe - WAVE), učestvovale su predstavnice Autonomnog ženskog centra i mreže Žene protiv nasilja.

Tokom tri dana konferencije, učesnice su diskutovale o različitim aspektima problema nasilja prema ženama i deci, kao što su: usluge podrške za žene sa iskustvom nasilja, femicid, nasilje prema ženama sa iskustvom nasilja u situaciji izbeglištva, azila i migracija, zakonska regulativa za zaštitu žena i dece od nasilja, uloga zdravstvenih službi u zaštiti žena od nasilja, pristupanje Evropske unije Istanbulskoj konvenciji, preventivne aktivnosti za zaštitu od rodno zasnovanog nasilja, podrška i zaštita za decu svedoke nasilja u porodici, posebno u vezi sa poveravanjem dece i režimima poseta, nasilje na internetu, itd.

Predstavnice partnerskih organizacija na projektu "Udruženim naporima - ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja" uzele su učešće na tri radionice, gde su predstavile stanje u svojim državama u oblasti specijalizovanih usluga podrške za žene sa iskustvom nasilja, sistem podrške i zaštite za decu svedoke nasilja u porodici, posebno u vezi sa poveravanjem dece i režimima poseta, kao i trenutnu situaciju u pogledu zaštite migrantkinja i tražiteljki azila sa iskustvom nasilja.
 


SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.