Ljubljana, 30/10/2016
LJUBLJANSKI MARATON

Ljubljana, 30/10/2016
LJUBLJANSKI MARATON
Pod sloganom "Trčim protiv nasilja prema ženama. Potpisujem za Konvenciju protiv nasilja prema ženama", predstavnice partnerskih organizacija Društvo SOS telefon i Centar za žene žrtva rata - ROSA na regionalnom projektu i zajedničkoj kampanji "Potpisujem", uspešno su učestvovale na 21. Ljubljanskom maratonu 30.10.2016. godine u Ljubljani.
Noseći opremu sa prepoznatljivim vizuelnim identitetom kampanje Potpisujem (Podpišem.org), one su trčale za unapređenje podrške ženama sa iskustvom nasilja i ratifikaciju i punu primenu Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama.
Pod sloganom "Trčim protiv nasilja prema ženama. Potpisujem za Konvenciju protiv nasilja prema ženama", predstavnice partnerskih organizacija Društvo SOS telefon i Centar za žene žrtva rata - ROSA na regionalnom projektu i zajedničkoj kampanji "Potpisujem", uspešno su učestvovale na 21. Ljubljanskom maratonu 30.10.2016. godine u Ljubljani. Noseći opremu sa prepoznatljivim vizuelnim identitetom kampanje Potpisujem (Podpišem.org), one su trčale za unapređenje podrške ženama sa iskustvom nasilja i ratifikaciju i punu primenu Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.