Ljubljana, 28/10/2016
KONFERENCIJA

Ljubljana, 28/10/2016
KONFERENCIJA
Predstavnice Autonomnog ženskog centra učestvovale su na međunarodnoj konferenciji posvećenoj praćenju primene standarda Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, koju je 28. oktobra 2016. godine organizovalo Društvo SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja, partnerska organizacija AŽC-u na zajedničkom regionalnom projektu. Teme konferencije obuhvatile su primenu standarda Konvencije, međunarodne mehanizme za sprečavanje nasilja prema ženama, kao opštu i specijalizovanu podršku za žene sa iskustvom nasilja i njihovu decu.

Na konferenciji su govorili predstavnici/-ce izvršne i zakonodavne vlasti u Sloveniji, međunarodne ekspertkinje i predstavnice ženskih specijalizovanih organizacija, koje realizuju četvorogodišnji projekat "Udruženim naporima - ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja".
Članica GREVIO ekspertske grupe Rosa Logar predstavila je način rada ove grupe i njene mehanizme za praćenje primene Konvencije SE protiv nasilja prema ženama. Ona je naglasila da će u procesu praćenja primene Konvencije, GREVIO tražiti informacije od specijalizovanih nevladinih organizacija, te da će ovo telo imati posebne sastanke sa predstavnicama/cima civilnog društva tokom poseta njihovim državama.

Predstavnice ženskih organizacija iz Srbije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske i Austrije govorile su o trenutnoj situaciji u oblasti podrške za žene sa iskustvom nasilja, sa fokusom na specijalizovane usluge. Izuzev Austrije i Slovenije, zaključeno je da je situacija u zemljama regiona slična, te da sistem podrške za žene sa iskustvom nasilja nije usklađen sa međunarodnim standardima, uključujući Konvenciju SE protiv nasilja prema ženama.
Predstavnice Autonomnog ženskog centra učestvovale su na međunarodnoj konferenciji posvećenoj praćenju primene standarda Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, koju je 28. oktobra 2016. godine organizovalo Društvo SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja, partnerska organizacija AŽC-u na zajedničkom regionalnom projektu. Teme konferencije obuhvatile su primenu standarda Konvencije, međunarodne mehanizme za sprečavanje nasilja prema ženama, kao opštu i specijalizovanu podršku za žene sa iskustvom nasilja i njihovu decu.

Na konferenciji su govorili predstavnici/-ce izvršne i zakonodavne vlasti u Sloveniji, međunarodne ekspertkinje i predstavnice ženskih specijalizovanih organizacija, koje realizuju četvorogodišnji projekat "Udruženim naporima - ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja". Članica GREVIO ekspertske grupe Rosa Logar predstavila je način rada ove grupe i njene mehanizme za praćenje primene Konvencije SE protiv nasilja prema ženama. Ona je naglasila da će u procesu praćenja primene Konvencije, GREVIO tražiti informacije od specijalizovanih nevladinih organizacija, te da će ovo telo imati posebne sastanke sa predstavnicama/cima civilnog društva tokom poseta njihovim državama.

Predstavnice ženskih organizacija iz Srbije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske i Austrije govorile su o trenutnoj situaciji u oblasti podrške za žene sa iskustvom nasilja, sa fokusom na specijalizovane usluge. Izuzev Austrije i Slovenije, zaključeno je da je situacija u zemljama regiona slična, te da sistem podrške za žene sa iskustvom nasilja nije usklađen sa međunarodnim standardima, uključujući Konvenciju SE protiv nasilja prema ženama.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.