Užice, 8/9/2016
OKRUGLI STO

Užice, 8/9/2016
OKRUGLI STO
Ženski centar Užice je 8. septembra 2016.g. organizovao okrugli sto „Kako poboljšati zaštitu žena žrtava nasilja i žrtava porodičnog nasilja u Zlatiborskom okrugu – regionalizacija SOS telefona?“, na kome su učešće uzeli predstavnici lokalnih samouprava Zlatiborskog okruga. Okrugli sto je realizovan sa ciljem razmatranja  mogućnosti za regionalizaciju usluge SOS telefon za žene sa iskustvom nasilja u porodici i partnerskim odnosima.
 
Pored unapređenja zaštite žena sa iskustvom nasilja, povod za otvaranje međuopštinskog dijaloga je održivost rada SOS telefona, koji radi pri Ženskom centru. Iako je do sada finansiran sredstvima Grada Užica, od samog početka njegovog uspostavljanja, na ovaj SOS telefon javljaju se građanke i građani iz svih opština Zlatiborskog okruga.  
 
Na okruglom stolu su predstavljena strateška i zakonska dokumenta kao osnov za regionalizaciju i mogućnost da lokalne samouprave udruživanjem sredstava dobiju ekonomičnu uslugu za svoje građanke/-e, koristeći već izgrađene kapacitete SOS telefona pri Ženskom centru Užice. Istaknuto je da je u periodu od 01.08.2015.g. do 31.07.2016.g. ovaj telefon primio preko 700 poziva.
Predstavnici prisutnih lokalnih samouprava su se složili da je zaštita žrtava od nasilja veoma potrebna i da je potrebno nastaviti dijalog na ovu temu.
 
Uz podršku Grada Užica, Ženski centar će u narednom periodu uputiti inicijative svim lokalnim samoupravama u Zlatiborskom okrugu za regionalizaciju ove usluge, uključujući predloge za dopunu lokalnih Odluka o socijalnoj zaštiti i predlog finansijske konstrukcije za rad SOS telefona. Prihvatanjem ove inicijative ispunile bi se zakonske obaveze države koje proizilaze iz Zakona o socijalnoj zaštiti i Zakona o ratifikaciji Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama.
Ženski centar Užice je 8. septembra 2016.g. organizovao okrugli sto „Kako poboljšati zaštitu žena žrtava nasilja i žrtava porodičnog nasilja u Zlatiborskom okrugu – regionalizacija SOS telefona?“, na kome su učešće uzeli predstavnici lokalnih samouprava Zlatiborskog okruga. Okrugli sto je realizovan sa ciljem razmatranja  mogućnosti za regionalizaciju usluge SOS telefon za žene sa iskustvom nasilja u porodici i partnerskim odnosima.
 
Pored unapređenja zaštite žena sa iskustvom nasilja, povod za otvaranje međuopštinskog dijaloga je održivost rada SOS telefona, koji radi pri Ženskom centru. Iako je do sada finansiran sredstvima Grada Užica, od samog početka njegovog uspostavljanja, na ovaj SOS telefon javljaju se građanke i građani iz svih opština Zlatiborskog okruga.  
 
Na okruglom stolu su predstavljena strateška i zakonska dokumenta kao osnov za regionalizaciju i mogućnost da lokalne samouprave udruživanjem sredstava dobiju ekonomičnu uslugu za svoje građanke/-e, koristeći već izgrađene kapacitete SOS telefona pri Ženskom centru Užice. Istaknuto je da je u periodu od 01.08.2015.g. do 31.07.2016.g. ovaj telefon primio preko 700 poziva. Predstavnici prisutnih lokalnih samouprava su se složili da je zaštita žrtava od nasilja veoma potrebna i da je potrebno nastaviti dijalog na ovu temu.
 
Uz podršku Grada Užica, Ženski centar će u narednom periodu uputiti inicijative svim lokalnim samoupravama u Zlatiborskom okrugu za regionalizaciju ove usluge, uključujući predloge za dopunu lokalnih Odluka o socijalnoj zaštiti i predlog finansijske konstrukcije za rad SOS telefona. Prihvatanjem ove inicijative ispunile bi se zakonske obaveze države koje proizilaze iz Zakona o socijalnoj zaštiti i Zakona o ratifikaciji Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.