Strazbur, 6/9/2016
PRVI IZVEŠTAJI

Strazbur, 6/9/2016
PRVI IZVEŠTAJI
GREVIO grupa je 1. septembra 2016.g. dobila prve državne izveštaje o primeni Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama (Istanbulska konvencija) od Austrije i Monaka.

U okviru procesa evaluacije, GREVIO će pregledati izveštaje i razmotriti ih zajedno sa predstavnicima ovih država. Zatim slede posete Austriji i Monaku, kako bi se ocenila situacija na terenu. Ova ekspertska grupa će svoje evaluacijske izveštaje pripremiti i usvojiti tokom 2017.g.
Podsećamo da je ranije izabrano osam država, od ukupno 21 tadašnje potpisnice konvencije, koje će u postavljenim rokovima da izveste GREVIO komitet o primeni konvencije. U procesu izveštavanja moći će da učestvuju i nevladine organizacije koje deluju u oblasti zaštite žena od nasilja u porodici i partnerskom odnosu.

Više informacija dostupno je ovde.
GREVIO grupa je 1. septembra 2016.g. dobila prve državne izveštaje o primeni Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama (Istanbulska konvencija) od Austrije i Monaka.

U okviru procesa evaluacije, GREVIO će pregledati izveštaje i razmotriti ih zajedno sa predstavnicima ovih država. Zatim slede posete Austriji i Monaku, kako bi se ocenila situacija na terenu. Ova ekspertska grupa će svoje evaluacijske izveštaje pripremiti i usvojiti tokom 2017.g. Podsećamo da je ranije izabrano osam država, od ukupno 21 tadašnje potpisnice konvencije, koje će u postavljenim rokovima da izveste GREVIO komitet o primeni konvencije. U procesu izveštavanja moći će da učestvuju i nevladine organizacije koje deluju u oblasti zaštite žena od nasilja u porodici i partnerskom odnosu.

Više informacija dostupno je ovde.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.