Varvarin, 26/4/2016
PANEL

Varvarin, 26/4/2016
PANEL
Nakon prvog panela u Aleksandrovcu, Udruženje žena Peščanik održalo je 26. aprila 2016.g. još jedan panel "Evropski standardi u zaštiti od nasilja prema ženama i nasilja u porodici" za predstavnike/ce zainteresovanih institucija u Varvarinu uz pomoć aktivistkinja Mreže braniteljki ženskih prava Rasinskog okruga. Planirani su paneli u ostala četiri grada ovog okruga do kraja godine.

Konvenciju Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama predstavila je Ljiljana Nešić iz organizacije "Žene za mir" iz Leskovca, dok je o zaštiti žena od nasilja u porodici na lokalnom nivou govorila Jasmina Bogojević, članica Mreže braniteljki ženskih prava Rasinskog okruga i predstavnici/e institucija. Milkana Pavlović govorila je o SOS telefonu u okviru Udruženja žena "Peščanik" i saradnji sa institucijama u Kruševcu. Učešće na panelu uzeli su učesnici/ce iz Lokalne uprave, Policijske stanice, Doma zdravlja, Suda, škole, vrtića i nevladinih organizacija iz Varvarina.
Nakon prvog panela u Aleksandrovcu, Udruženje žena Peščanik održalo je 26. aprila 2016.g. još jedan panel "Evropski standardi u zaštiti od nasilja prema ženama i nasilja u porodici" za predstavnike/ce zainteresovanih institucija u Varvarinu uz pomoć aktivistkinja Mreže braniteljki ženskih prava Rasinskog okruga. Planirani su paneli u ostala četiri grada ovog okruga do kraja godine.

Konvenciju Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama predstavila je Ljiljana Nešić iz organizacije "Žene za mir" iz Leskovca, dok je o zaštiti žena od nasilja u porodici na lokalnom nivou govorila Jasmina Bogojević, članica Mreže braniteljki ženskih prava Rasinskog okruga i predstavnici/e institucija. Milkana Pavlović govorila je o SOS telefonu u okviru Udruženja žena "Peščanik" i saradnji sa institucijama u Kruševcu. Učešće na panelu uzeli su učesnici/ce iz Lokalne uprave, Policijske stanice, Doma zdravlja, Suda, škole, vrtića i nevladinih organizacija iz Varvarina.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.