Aleksandrovac, 14/4/2016
PANEL

Aleksandrovac, 14/4/2016
PANEL

Udruženje žena Peščanik održalo je 14. aprila 2016.g. panel "Evropski standardi u zaštiti od nasilja prema ženama i nasilja u porodici" za predstavnike/ce zainteresovanih institucija u Zavičajnom muzeju, u saradnji sa udruženjem "Ž kao žena i kao Župa" iz Aleksandrovca. Ovo je bio prvi od šest planiranih panela na istu temu koji će biti realizovani sa Mrežom braniteljki ženskih prava Rasinskog okruga i u ostalih pet gradova okruga do kraja godine.

O Konvenciji Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama govorila je Milkana Pavlović iz Udruženja žena Peščanik, dok je o zaštiti žena od nasilja u porodici na lokalnom nivou govorila Snežana Zarić iz organizacije "Ž kao žena i kao Župa". Skupu su prisustvovali predstavnici/-ce Centra za socijalni rad, Policije, Doma zdravlja, škola, vrtića, muzeja i nevladinih organizacija iz Aleksandrovca.

Udruženje žena Peščanik održalo je 14. aprila 2016.g. panel "Evropski standardi u zaštiti od nasilja prema ženama i nasilja u porodici" za predstavnike/ce zainteresovanih institucija u Zavičajnom muzeju, u saradnji sa udruženjem "Ž kao žena i kao Župa" iz Aleksandrovca. Ovo je bio prvi od šest planiranih panela na istu temu koji će biti realizovani sa Mrežom braniteljki ženskih prava Rasinskog okruga i u ostalih pet gradova okruga do kraja godine.

O Konvenciji Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama govorila je Milkana Pavlović iz Udruženja žena Peščanik, dok je o zaštiti žena od nasilja u porodici na lokalnom nivou govorila Snežana Zarić iz organizacije "Ž kao žena i kao Župa". Skupu su prisustvovali predstavnici/-ce Centra za socijalni rad, Policije, Doma zdravlja, škola, vrtića, muzeja i nevladinih organizacija iz Aleksandrovca.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.