Beograd, 28/7/2016
IZVEŠTAJ OMBUDSMANA

Beograd, 28/7/2016
IZVEŠTAJ OMBUDSMANA
Zaštitnik građana sproveo je postupke kontrole u 14 slučajeva ubistva žena, i u čak 12 utvrdio propuste u radu nadležnih organa i službi. Utvrđeno je, između ostalog, da se nasilje kvalifikuje kao porodični problem i bračni sukob; da se mere u slučaju prijave nasilja u porodici i partnerskim odnosima ne preduzimaju ili se to čini na neodgovarajući način i neblagovremeno; policija, centri za socijalni rad i zdravstvene ustanove ne razmenjuju informacije od kojih su neke vitalne za zaštitu žrtve; ne proverava se uvek da li prijavljeni za nasilje ima oružje; žrtva se upućuje da sama vodi postupke.

Na osnovu nalaza iz 12 slučajeva u kojima su utvrđeni propusti u radu organa, Zaštitnik građana je 27. jula 2016.g. uputio 45 sistemskih preporuka za njihovo otklanjanje Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvu zdravlja i Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.
Tim povodom 28. jula 2016.g. organizovana je konferencija za medije na kojoj su govorili Zaštitnik građana Saša Janković, zamenica Zaštitnika građana Gordana Stevanović i predstavnica Autonomnog ženskog centra Tanja Ignjatović. Ona je rekla da ovaj izveštaj Zaštitnika građana ukazuje na dubok, sistemski problem. Istakla je da se propusti u konkretnim slučajevima ne analiziraju, niti se utvrđuje da oni postoje, zbog čega se ponavljaju i ponavljaće se. Govor je završila napomenom da AŽC razmatra mogućnost obraćanja UN CEDAW Komitetu tužbom protiv države, a na osnovu podataka Zaštitnika građana.

Prilikom utvrđivanja propusta, Zaštitnik građana se između ostalog rukovodio odredbama Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Utvrđenje i preporuke Zaštitnika građana dostupne su ovde.
Zaštitnik građana sproveo je postupke kontrole u 14 slučajeva ubistva žena, i u čak 12 utvrdio propuste u radu nadležnih organa i službi. Utvrđeno je, između ostalog, da se nasilje kvalifikuje kao porodični problem i bračni sukob; da se mere u slučaju prijave nasilja u porodici i partnerskim odnosima ne preduzimaju ili se to čini na neodgovarajući način i neblagovremeno; policija, centri za socijalni rad i zdravstvene ustanove ne razmenjuju informacije od kojih su neke vitalne za zaštitu žrtve; ne proverava se uvek da li prijavljeni za nasilje ima oružje; žrtva se upućuje da sama vodi postupke.

Na osnovu nalaza iz 12 slučajeva u kojima su utvrđeni propusti u radu organa, Zaštitnik građana je 27. jula 2016.g. uputio 45 sistemskih preporuka za njihovo otklanjanje Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvu zdravlja i Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Tim povodom 28. jula 2016.g. organizovana je konferencija za medije na kojoj su govorili Zaštitnik građana Saša Janković, zamenica Zaštitnika građana Gordana Stevanović i predstavnica Autonomnog ženskog centra Tanja Ignjatović. 
Ona je rekla da ovaj izveštaj Zaštitnika građana ukazuje na dubok, sistemski problem. Istakla je da se propusti u konkretnim slučajevima ne analiziraju, niti se utvrđuje da oni postoje, zbog čega se ponavljaju i ponavljaće se. Govor je završila napomenom da AŽC razmatra mogućnost obraćanja UN CEDAW Komitetu tužbom protiv države, a na osnovu podataka Zaštitnika građana.

Prilikom utvrđivanja propusta, Zaštitnik građana se između ostalog rukovodio odredbama Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Utvrđenje i preporuke Zaštitnika građana dostupne su ovde.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.