Beograd, 20/6/2016
TRIBINA

Beograd, 20/6/2016
TRIBINA
Na drugoj po redu tribini Nedeljnika Vreme, koja se realizuje u okviru projekta “Nasilje u porodici: Pogled uprt u evropsko pravo”, učestvovala je i predstavnica Autonomnog ženskog centra (AŽC).
 
Vanja Macanović, advokatica i koordinatorka pravnog tima u okviru AŽC-a je navela da država Srbija ne omogućava ženama i žrtvama nasilja u porodici zaštitu “sada i ovde”, odnosno na licu mesta, neposredno po pretrpljenom nasilja. Podsetila je da je AŽC u saradnji sa narodnim poslanikom, prof. dr Dušanom Milisavljevićem, tokom 2015. godine u više navrata pokušao da obrazloži amandman koji bi omogućio policiji da izriče “hitne mere zaštite” u trajanju od 14 dana. Taj predlog nije prihvaćeno, uz obrazloženje da mera nije ustavna. Navela je da ovakvo rešenje, po modelu na zakon u Austriji iz 1997. godine, ima više od 10 država Evropske unije.
 
Na tribini su učestvovali Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Meho Omerović, predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, Leila Ruždić, koordinatorka kancelarija za besplatnu pravnu i psihosocijalnu pomoć žrtvama nasilja Gradske opštine Zvezdara i Tatjana Tagirov, novinarka Vremena. Diskusiju je moderirala Jovana Gligorijević, novinarka Vremena. Transkript diskusije biće objavljen u Nedeljniku Vreme, u posebnom dodatku “Vreme protiv nasilja”.
Na drugoj po redu tribini Nedeljnika Vreme, koja se realizuje u okviru projekta “Nasilje u porodici: Pogled uprt u evropsko pravo”, učestvovala je i predstavnica Autonomnog ženskog centra (AŽC).
 
Vanja Macanović, advokatica i koordinatorka pravnog tima u okviru AŽC-a je navela da država Srbija ne omogućava ženama i žrtvama nasilja u porodici zaštitu “sada i ovde”, odnosno na licu mesta, neposredno po pretrpljenom nasilja. Podsetila je da je AŽC u saradnji sa narodnim poslanikom, prof. dr Dušanom Milisavljevićem, tokom 2015. godine u više navrata pokušao da obrazloži amandman koji bi omogućio policiji da izriče “hitne mere zaštite” u trajanju od 14 dana. Taj predlog nije prihvaćeno, uz obrazloženje da mera nije ustavna. Navela je da ovakvo rešenje, po modelu na zakon u Austriji iz 1997. godine, ima više od 10 država Evropske unije.
 
Na tribini su učestvovali Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Meho Omerović, predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, Leila Ruždić, koordinatorka kancelarija za besplatnu pravnu i psihosocijalnu pomoć žrtvama nasilja Gradske opštine Zvezdara i Tatjana Tagirov, novinarka Vremena. Diskusiju je moderirala Jovana Gligorijević, novinarka Vremena. Transkript diskusije biće objavljen u Nedeljniku Vreme, u posebnom dodatku “Vreme protiv nasilja”.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.