Beograd, 12/6/2016
ŽENIJALNO!

Beograd, 12/6/2016
ŽENIJALNO!
U okviru debatnog programa Ženijalno! na Mikser festivalu, 12. juna, Tanja Ignjatović i Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra, zajedno sa predstavnicama Asocijacije žena sudija Srbije, govorile su na panelu „Nasilje u porodici i diskriminacija žena u Srbiji“.
 
Predstavnice Asocijacije žena sudija Srbije su predstavile svoje ciljeve i razloge nastanka, a debata je bila centrirana oko pitanja pravnog sistema zaštite od nasilja u porodici. Rečeno je da Srbija ima zakona koji dobro regulišu ovu oblast, ali da njihova primena u praksi često nije adekvatna. Pomenuto je i da je Konvencija Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama ratifikovana još 2013. godine, ali do danas ništa nije urađeno da se ona primeni, izmenom zakona ili direktnom primenom od strane predstavnika pravosuđa.

Najavljena je saradnja Autonomnog ženskog centra i Asocijacije žena sudija u vidu diskusija oko postojećih pravnih rešenja i problema, a sa ciljem omogućavanja što brže i potpunije pravde za sve žene žrtve nasilja.
U okviru debatnog programa Ženijalno! na Mikser festivalu, 12. juna, Tanja Ignjatović i Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra, zajedno sa predstavnicama Asocijacije žena sudija Srbije, govorile su na panelu „Nasilje u porodici i diskriminacija žena u Srbiji“.
 
Predstavnice Asocijacije žena sudija Srbije su predstavile svoje ciljeve i razloge nastanka, a debata je bila centrirana oko pitanja pravnog sistema zaštite od nasilja u porodici. Rečeno je da Srbija ima zakona koji dobro regulišu ovu oblast, ali da njihova primena u praksi često nije adekvatna. Pomenuto je i da je Konvencija Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama ratifikovana još 2013. godine, ali do danas ništa nije urađeno da se ona primeni, izmenom zakona ili direktnom primenom od strane predstavnika pravosuđa.

Najavljena je saradnja Autonomnog ženskog centra i Asocijacije žena sudija u vidu diskusija oko postojećih pravnih rešenja i problema, a sa ciljem omogućavanja što brže i potpunije pravde za sve žene žrtve nasilja.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.