PDF    
Beograd, 26/5/2016
REUFORMATOR
PDF    
Beograd, 26/5/2016
REUFORMATOR

Pristupanje Evropskoj uniji iz perspektive prava žena glavna je tema novog aprilskog broja biltena rEUformator, koju analizira Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra.

Ona u tekstu analizira uticaj EU integracija na položaj žena i daje prikaz prioriteta EU za unapređenje rodne ravnopravnosti u naredne tri godine. Navodi da sprovođenje politika za eliminisanje diskriminacije žena i postizanje rodne ravnopravnosti u prethodnom periodu nije bilo funkcionalno i međusobno usklađeno. Takođe, nisu praćeni efekti primene ovih politika. Nova strategija o rodnoj ravnopravnosti usvojena je bez javne rasprave, sa preambiciozno postavljenim ciljevima i neusklađenim planom aktivnosti.


Promene, definisane tokom procesa 
pridruživanja EU, nedovoljne su i okrenute su isključivo ispunjenju aktivnosti, ne i stvarnoj promeni položaja žena.

Bilten rEUformator izdaje koalicija prEUgovor sa ciljem da široj čitalačkoj publici približi proces priključivanja Srbije Evropskoj uniji, sa fokusom na pregovaračka poglavlja 23 (pravosuđe i osnovna prava) i 24 (pravda, sloboda, bezbednost).


 

 

Pristupanje Evropskoj uniji iz perspektive prava žena glavna je tema novog aprilskog broja biltena rEUformator, koju analizira Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra.

Ona u tekstu analizira uticaj EU integracija na položaj žena i daje prikaz prioriteta EU za unapređenje rodne ravnopravnosti u naredne tri godine. Navodi da sprovođenje politika za eliminisanje diskriminacije žena i postizanje rodne ravnopravnosti u prethodnom periodu nije bilo funkcionalno i međusobno usklađeno. Takođe, nisu praćeni efekti primene ovih politika. Nova strategija o rodnoj ravnopravnosti usvojena je bez javne rasprave, sa preambiciozno postavljenim ciljevima i neusklađenim planom aktivnosti.
Promene, definisane tokom procesa 
pridruživanja EU, nedovoljne su i okrenute su isključivo ispunjenju aktivnosti, ne i stvarnoj promeni položaja žena.

Bilten rEUformator izdaje koalicija prEUgovor sa ciljem da široj čitalačkoj publici približi proces priključivanja Srbije Evropskoj uniji, sa fokusom na pregovaračka poglavlja 23 (pravosuđe i osnovna prava) i 24 (pravda, sloboda, bezbednost).


 

 

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.