Beograd, 27/4/2016
EDUKACIJA

Beograd, 27/4/2016
EDUKACIJA
Na poziv Novosadskog humanitarnog centra, Dijana Malbaša i Danijela Pešić iz Autonomnog ženskog centra održale su 27.4.2016.g. seminar o rodno zasnovanom nasilju u uslovima izbegličke krize. Voditeljke seminara su objasnile osnovne pojmove iz ove oblasti i predstavile mogućnosti za institucionalnu i zakonsku zaštitu migrantkinja od nasilja.
 
U pogledu zakonske regulative, učesnicima/-cama su predstavljene specifičnosti u postupanju s obzirom na izbeglički status žrtava i rodno zasnovano nasilje kao osnov za dodelu izbegličkog statusa. U tom smislu, poseban akcenat je stavljen na standarde Konvencije Saveta Evrope  protiv nasilja prema ženama.
 
Učesnici/-ce seminara iz organizacija i službi koje direktno pomažu izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji, dobili su smernice o postupanju u slučajevima rodno zasnovanog nasilja prema ženama u situaciji izbeglištva.
Na poziv Novosadskog humanitarnog centra, Dijana Malbaša i Danijela Pešić iz Autonomnog ženskog centra održale su 27.4.2016.g. seminar o rodno zasnovanom nasilju u uslovima izbegličke krize. Voditeljke seminara su objasnile osnovne pojmove iz ove oblasti i predstavile mogućnosti za institucionalnu i zakonsku zaštitu migrantkinja od nasilja.
 
U pogledu zakonske regulative, učesnicima/-cama su predstavljene specifičnosti u postupanju s obzirom na izbeglički status žrtava i rodno zasnovano nasilje kao osnov za dodelu izbegličkog statusa. U tom smislu, poseban akcenat je stavljen na standarde Konvencije Saveta Evrope  protiv nasilja prema ženama.
 
Učesnici/-ce seminara iz organizacija i službi koje direktno pomažu izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji, dobili su smernice o postupanju u slučajevima rodno zasnovanog nasilja prema ženama u situaciji izbeglištva.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.