Tara, 20-21/4/2016
SEMINAR

Tara, 20-21/4/2016
SEMINAR
Izvor: gettyimages 

Na poziv Policijske uprave Užice, predstavnice Autonomnog ženskog centra učestvovale su na seminaru posvećenom zaštiti od nasilja u porodici u Srbiji i Nemačkoj. Voditelj seminara bio je načelnik Kriminalističke policije u Policijskoj upravi za grad Minhen, Frank Helvig, koji je predstavio zakonske mere za zaštitu od nasilja, policijska ovlašćenja i njihovo postupanje u slučajevima nasilja u porodici.
 
U svom uvodnom izlaganju Tanja Ignjatović iz AŽC-a govorila je o razlikama između predloga AŽC-a za uvođenje hitnih mera zaštite u Zakon o policiji i aktuelnog predloga Ministarstva pravde, izrazivši sumnju u mogućnost njegove efikasne primene. Ona se osvrnula i na primenu tužilačkog oportuniteta u Srbiji suprotno standardima Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, koja zabranjuje alternativno razrešenje sporova u slučajevima nasilja u porodici.
                                                                                                  
Policijska ovlašćenja, koja proističu iz nemačkog Zakona o radu policije, gotovo su istovetna predlogu AŽC-a za uvođenje hitnih mera zaštite u Zakon o policiji. Policijske mere obuhvataju zabranu učiniocu da kontaktira sa žrtvom, meru udaljavanja iz zajedničkog mesta stanovanja na 10 dana, oduzimanje ključeva i policijsko zadržavanje. Načelnik Helvig je pojasnio da su ove mere preventivnog karaktera i usmerene na sprečavanje opasnosti, te da nisu u neposrednoj vezi sa zaprećenim kaznama za učinjeno delo, niti njihovo donošenje zavisi od tužilačke i/ili odluke suda.


Govoreći o nadležnostima suda i tužilaštva i krivičnom gonjenju učinilaca nasilja, načelnik Helvig je naveo da nemačko tužilaštvo ne primenjuje načelo oportuniteta u slučajevima nasilja u porodici. On je istakao da tužilac u tim situacijama može krivično da goni učinioca jer je u pitanju javni interes.
 
Poseban segment seminara odnosio se na proganjanje, koje je u Nemačkoj definisano kao krivično delo, a čije je uvođenje u Krivični zakonik RS jedan od dugogodišnjih zagovaračkih ciljeva AŽC-a. Načelnik Helvig je naveo da su progonitelji u 80% slučajeva muškarci, ističući da  proganjanje značajno ugrožava kvalitet života žrtve i dovodi do ozbiljnih psihičkih posledica. 
 
Predstavljajući tzv. Minhenski model za zaštitu od nasilja u porodici (MUM), načelnik Helvig je objasnio ulogu svake od službi za podršku i pomoć žrtvama, među kojima su i specijalizovane nevladine organizacije. Savetovalište za žrtve Policijske uprave za grad Minhen – Komesarijat 105 ima centralno mesto u ovoj mreži službi, a njegovi pripadnici redovno sarađuju sa službama kao što su Savetovalište za žene žrtve nasilja od strane intimnog partnera, SOS telefon za žene i Sigurna kuća. K 105 koordinira sve neophodne mere za zaštitu i zbrinjavanje žrtava i uspostavlja kontakt sa eksternim savetovalištima i organizacijama za pružanje pomoći.
 
Seminar je podržala Hans Zajdel Fondacija.
Izvor: gettyimages 

Na poziv Policijske uprave Užice, predstavnice Autonomnog ženskog centra učestvovale su na seminaru posvećenom zaštiti od nasilja u porodici u Srbiji i Nemačkoj. Voditelj seminara bio je načelnik Kriminalističke policije u Policijskoj upravi za grad Minhen, Frank Helvig, koji je predstavio zakonske mere za zaštitu od nasilja, policijska ovlašćenja i njihovo postupanje u slučajevima nasilja u porodici.
 
U svom uvodnom izlaganju Tanja Ignjatović iz AŽC-a govorila je o razlikama između predloga AŽC-a za uvođenje hitnih mera zaštite u Zakon o policiji i aktuelnog predloga Ministarstva pravde, izrazivši sumnju u mogućnost njegove efikasne primene. Ona se osvrnula i na primenu tužilačkog oportuniteta u Srbiji suprotno standardima Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, koja zabranjuje alternativno razrešenje sporova u slučajevima nasilja u porodici.
                                                                                                  
Policijska ovlašćenja, koja proističu iz nemačkog Zakona o radu policije, gotovo su istovetna predlogu AŽC-a za uvođenje hitnih mera zaštite u Zakon o policiji. Policijske mere obuhvataju zabranu učiniocu da kontaktira sa žrtvom, meru udaljavanja iz zajedničkog mesta stanovanja na 10 dana, oduzimanje ključeva i policijsko zadržavanje. Načelnik Helvig je pojasnio da su ove mere preventivnog karaktera i usmerene na sprečavanje opasnosti, te da nisu u neposrednoj vezi sa zaprećenim kaznama za učinjeno delo, niti njihovo donošenje zavisi od tužilačke i/ili odluke suda.

Govoreći o nadležnostima suda i tužilaštva i krivičnom gonjenju učinilaca nasilja, načelnik Helvig je naveo da nemačko tužilaštvo ne primenjuje načelo oportuniteta u slučajevima nasilja u porodici. On je istakao da tužilac u tim situacijama može krivično da goni učinioca jer je u pitanju javni interes.
 
Poseban segment seminara odnosio se na proganjanje, koje je u Nemačkoj definisano kao krivično delo, a čije je uvođenje u Krivični zakonik RS jedan od dugogodišnjih zagovaračkih ciljeva AŽC-a. Načelnik Helvig je naveo da su progonitelji u 80% slučajeva muškarci, ističući da  proganjanje značajno ugrožava kvalitet života žrtve i dovodi do ozbiljnih psihičkih posledica. 
 
Predstavljajući tzv. Minhenski model za zaštitu od nasilja u porodici (MUM), načelnik Helvig je objasnio ulogu svake od službi za podršku i pomoć žrtvama, među kojima su i specijalizovane nevladine organizacije. Savetovalište za žrtve Policijske uprave za grad Minhen – Komesarijat 105 ima centralno mesto u ovoj mreži službi, a njegovi pripadnici redovno sarađuju sa službama kao što su Savetovalište za žene žrtve nasilja od strane intimnog partnera, SOS telefon za žene i Sigurna kuća. K 105 koordinira sve neophodne mere za zaštitu i zbrinjavanje žrtava i uspostavlja kontakt sa eksternim savetovalištima i organizacijama za pružanje pomoći.
 
Seminar je podržala Hans Zajdel Fondacija.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.