Strazbur, 18/3/2016
PRAĆENJE KONVENCIJE

Strazbur, 18/3/2016
PRAĆENJE KONVENCIJE
GREVIO grupa započela je proces praćenja primene Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama. Nakon što je usvojila upitnik, koji će koristiti u ovom procesu, ova ekspertska grupa napravila je preliminarni vremenski plan praćenja za period 2016/2017. i raspored država po grupama.
 
Republika Srbija neće izveštavati u ovom periodu, dok će od država iz regiona jedino Crna Gora morati da dostavi svoj izveštaj. Za sada je izabrano osam država koje će u određenim rokovima izvestiti GREVIO komitet prema ovom upitniku, među kojima su prve na redu Austrija i Monako.
Sve države članice Saveta Evrope svrstane su u 5 grupa na osnovu nekoliko kriterijuma. U obzir je uzet redosled po kome su države ratifikovale Konvenciju, kao i razlike u pogledu geografske lokacije i pravnih sistema ovih država. Želeći da izbegne preklapanja u izveštavanju država prema drugim međunarodnim telima, kao što su GRETA i CEDAW komitet, GREVIO grupa je uzela u obzir i ovaj kriterijum.
 
U procesu izveštavanja moći će da učestvuju i nevladine organizacije koje deluju u oblasti zaštite žena od nasilja u porodici i u partnerskom odnosu.

Više informacija dostupno ovde.
GREVIO grupa započela je proces praćenja primene Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama. Nakon što je usvojila upitnik, koji će koristiti u ovom procesu, ova ekspertska grupa napravila je preliminarni vremenski plan praćenja za period 2016/2017. i raspored država po grupama.
 
Republika Srbija neće izveštavati u ovom periodu, dok će od država iz regiona jedino Crna Gora morati da dostavi svoj izveštaj. Za sada je izabrano osam država koje će u određenim rokovima izvestiti GREVIO komitet prema ovom upitniku, među kojima su prve na redu Austrija i Monako. Sve države članice Saveta Evrope svrstane su u 5 grupa na osnovu nekoliko kriterijuma. U obzir je uzet redosled po kome su države ratifikovale Konvenciju, kao i razlike u pogledu geografske lokacije i pravnih sistema ovih država. Želeći da izbegne preklapanja u izveštavanju država prema drugim međunarodnim telima, kao što su GRETA i CEDAW komitet, GREVIO grupa je uzela u obzir i ovaj kriterijum.
 
U procesu izveštavanja moći će da učestvuju i nevladine organizacije koje deluju u oblasti zaštite žena od nasilja u porodici i u partnerskom odnosu.

Više informacija dostupno ovde.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.