Strazbur, 17/3/2016
UPITNIK

Strazbur, 17/3/2016
UPITNIK
GREVIO ekspertska grupa, koja je zadužena za praćenje primene Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, usvojila je upitnik koji će koristiti u tom procesu.
 
Upitnik sadrži detaljna pitanja u vezi sa svim aspektima sadržanim u poglavljima II – VII ove konvencije. Od ukupno 21 države koje su pristupile konvenciji, Austrija i Monako su izabrane da prve izveste GREVIO prema ovom upitniku.
U procesu izveštavanja moći će da učestvuju i nevladine organizacije koje deluju u oblasti zaštite žena od nasilja u porodici i u partnerskom odnosu. Dobijeni podaci pomoći će da se utvrdi na koji način i u kom obimu se primenjuje Konvencija u svim državama koje su pristupile ovom međunarodnom instrumentu.

Više informacija dostupno ovde.
GREVIO ekspertska grupa, koja je zadužena za praćenje primene Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, usvojila je upitnik koji će koristiti u tom procesu.
 
Upitnik sadrži detaljna pitanja u vezi sa svim aspektima sadržanim u poglavljima II – VII ove konvencije. Od ukupno 21 države koje su pristupile konvenciji, Austrija i Monako su izabrane da prve izveste GREVIO prema ovom upitniku. U procesu izveštavanja moći će da učestvuju i nevladine organizacije koje deluju u oblasti zaštite žena od nasilja u porodici i u partnerskom odnosu. Dobijeni podaci pomoći će da se utvrdi na koji način i u kom obimu se primenjuje Konvencija u svim državama koje su pristupile ovom međunarodnom instrumentu.

Više informacija dostupno ovde.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.