Brisel, februar 2016
PRIORITETI ZA EU

Brisel, februar 2016
PRIORITETI ZA EU
Evropski ženski lobi objavio je svoje prioritete za narednih pet godina i pozvao Evropsku uniju, njene institucije i države članice da ih usvoje kako bi se do 2020. godine dostigla stvarna promena za žene i devojke u Evropi i šire. Jedan od prioriteta uključuje ratifikaciju i primenu Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama.

Pet prioritetnih područja obuhvataju: osiguranje institucionalnih mehanizama za ženska ljudska prava; sprečavanje nasilja prema ženama; promovisanje feminističkog ekonomskog modela, zasnovanog na ravnopravnosti, dobrobiti, brizi i socijalnoj pravdi; preispitivanje i promena seksističke kulture i stereotipa i pozicioniranje žena na mestima odlučivanja.

Listu prioriteta možete preuzeti ovde.
Evropski ženski lobi objavio je svoje prioritete za narednih pet godina i pozvao Evropsku uniju, njene institucije i države članice da ih usvoje kako bi se do 2020. godine dostigla stvarna promena za žene i devojke u Evropi i šire. Jedan od prioriteta uključuje ratifikaciju i primenu Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama.

Pet prioritetnih područja obuhvataju: osiguranje institucionalnih mehanizama za ženska ljudska prava; sprečavanje nasilja prema ženama; promovisanje feminističkog ekonomskog modela, zasnovanog na ravnopravnosti, dobrobiti, brizi i socijalnoj pravdi; preispitivanje i promena seksističke kulture i stereotipa i pozicioniranje žena na mestima odlučivanja.

Listu prioriteta možete preuzeti ovde.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.