Beograd, 19/1/2016
SEMINAR

Beograd, 19/1/2016
SEMINAR
Autonomni ženski centar je 19/1/2016. godine organizovao seminar “Pravne tekovine Evropske unije u oblasti socijalne politike”, na kome je učestvovala 31 predstavnica iz 17 ženskih organizacija iz Srbije i Crne Gore. Predavačica je bila Meri Kolins (Mary Collins), koordinatorka za politike i zagovaranje u Evropskom ženskom lobiju.
 
Predstavnice ženskih organizacija imale su priliku da se upoznaju sa ključnim dokumentima Evropske unije (Lisabonski ugovor, direktive, preporuke), kao i sa strategijom Evropa 2020, Evropskim semestrom i aktuelnim diskusijama o socijalnoj politici u Evropskoj uniji. Diskutovano je i o uslugama socijalne zaštite u EU, sa posebnim naglaskom na probleme ženskih organizacija u EU i odnosu između Direktive o žrtvama i javnim nabavkama
socijalnih usluga. U tom smislu, učesnice su analizirale sadržaj nekoliko direktiva u odnosu na ključne teme i pravna rešenja u Srbiji. Analizirane direktive se odnose na dobra i usluge (Direktiva 2004/113/EZ), načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada (Direktiva 2006/54/EZ) i položaj samozaposlenih radnika (Direktiva 2010/41/EU).

Na seminaru se diskutovalo i o standardima predviđenim dokumentima Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope, koji su deo pravnih tekovina EU i relevantni su za države članice EU.

Autonomni ženski centar je 19/1/2016. godine organizovao seminar “Pravne tekovine Evropske unije u oblasti socijalne politike”, na kome je učestvovala 31 predstavnica iz 17 ženskih organizacija iz Srbije i Crne Gore. Predavačica je bila Meri Kolins (Mary Collins), koordinatorka za politike i zagovaranje u Evropskom ženskom lobiju.
 
Predstavnice ženskih organizacija imale su priliku da se upoznaju sa ključnim dokumentima Evropske unije (Lisabonski ugovor, direktive, preporuke), kao i sa strategijom Evropa 2020, Evropskim semestrom i aktuelnim diskusijama o socijalnoj politici u Evropskoj uniji. Diskutovano je i o uslugama socijalne zaštite u EU, sa posebnim naglaskom na probleme ženskih organizacija u EU i odnosu između Direktive o žrtvama i javnim nabavkama socijalnih usluga. U tom smislu, učesnice su analizirale sadržaj nekoliko direktiva u odnosu na ključne teme i pravna rešenja u Srbiji. Analizirane direktive se odnose na dobra i usluge (Direktiva 2004/113/EZ), načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada (Direktiva 2006/54/EZ) i položaj samozaposlenih radnika (Direktiva 2010/41/EU).

Na seminaru se diskutovalo i o standardima predviđenim dokumentima Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope, koji su deo pravnih tekovina EU i relevantni su za države članice EU.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.