PDF     PDF    
Beograd, 1/2/2016
ISTRAŽIVANJE
PDF     PDF    
Beograd, 1/2/2016
ISTRAŽIVANJE
Publikacija o institucionalnom odgovoru na nasilje prema ženama i nasilje u porodici, koji je sagledan iz perspektive profesionalaca iz sedam relevantnih službi u 9 gradova/opština u Srbiji (Beograd, gradska opština Novi Beograd, Pančevo, Bačka Topola, Sremska Mitrovica, Kruševac, Užice, Ćuprija, Niš i Leskovac), sadrži i pregled određenja pojm(ov)a, podatke dosadašnjih istraživanja o rasprostranjenosti nasilja, opis aktuelnog zakonodavnog, strateškog i podzakonskog okvira, karakteristike postupaka, kao i podatke o iskustvima žena žrtava nasilja u susretu sa institucijama.
Izradu studije o delotvornosti aktuelnih mehanizama za sprečavanje nasilja prema ženama i nasilja u porodici na državnom i lokalnom nivou inicirao je Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, s ciljem da se doprinese unapređenju koordinacije između sistemskih mehanizama, s jedne strane, a, s druge, da se registruju „uska grla“ u okviru tih mehanizama i ponude preporuke za njihovo prevazilaženje. Realizacija istraživanja poverena je Autonomnom ženskom centru.

Istraživanje (.pdf)
Rezime istraživanja na srpskom (.pdf)
Publikacija o institucionalnom odgovoru na nasilje prema ženama i nasilje u porodici, koji je sagledan iz perspektive profesionalaca iz sedam relevantnih službi u 9 gradova/opština u Srbiji (Beograd, gradska opština Novi Beograd, Pančevo, Bačka Topola, Sremska Mitrovica, Kruševac, Užice, Ćuprija, Niš i Leskovac), sadrži i pregled određenja pojm(ov)a, podatke dosadašnjih istraživanja o rasprostranjenosti nasilja, opis aktuelnog zakonodavnog, strateškog i podzakonskog okvira, karakteristike postupaka, kao i podatke o iskustvima žena žrtava nasilja u susretu sa institucijama. Izradu studije o delotvornosti aktuelnih mehanizama za sprečavanje nasilja prema ženama i nasilja u porodici na državnom i lokalnom nivou inicirao je Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, s ciljem da se doprinese unapređenju koordinacije između sistemskih mehanizama, s jedne strane, a, s druge, da se registruju „uska grla“ u okviru tih mehanizama i ponude preporuke za njihovo prevazilaženje. Realizacija istraživanja poverena je Autonomnom ženskom centru.

Istraživanje (.pdf)
Rezime istraživanja na srpskom (.pdf)
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.