PDF    
Beograd, 18/1/2016
IZMENE ZAKONA
PDF    
Beograd, 18/1/2016
IZMENE ZAKONA

Predlog Zakona o javnom redu i miru, u članu 16. Prostitucija, potpuno nepravedno predviđa kažnjavanje isključivo za osobe koje su kupljene u prostituciji (najčešće žene i deca), zanemarujući činjenicu da su osobe koje koriste/kupuju prostituciju (najčešće muškaci), takođe osobe koje se „odaju prostituciji“.

Mreža „Žene protiv nasilja“, kao članica Evropskog ženskog lobija, prostituciju shvata kao oblik iskorišćavanja žena i dece i kao ozbiljan društveni problem. U prostituciji se žene i deca ekstremno ponižavaju i degradiraju, izloženi su zlostavljanju, silovanju, fizičkim napadima, mučenju, neželjenoj trudnoći, bolestima koje se prenose seksualnim putem, povredama koje rezultiraju invaliditetom.


Ogroman broj žena u prostituciji pati od posttraumatskog stresnog poremećaja. Ogroman broj žena bi želelo da izađe iz prostitucije, ali se oseća onemogućenim da to učini, zbog čega bi društvo trebalo da im ponudi organizovanu podršku.

Apel upućen članicama “Ženske parlamentarne mreže” dostupan je u prilogu.

Predlog Zakona o javnom redu i miru, u članu 16. Prostitucija, potpuno nepravedno predviđa kažnjavanje isključivo za osobe koje su kupljene u prostituciji (najčešće žene i deca), zanemarujući činjenicu da su osobe koje koriste/kupuju prostituciju (najčešće muškaci), takođe osobe koje se „odaju prostituciji“.

Mreža „Žene protiv nasilja“, kao članica Evropskog ženskog lobija, prostituciju shvata kao oblik iskorišćavanja žena i dece i kao ozbiljan društveni problem. U prostituciji se žene i deca ekstremno ponižavaju i degradiraju, izloženi su zlostavljanju, silovanju, fizičkim napadima, mučenju, neželjenoj trudnoći, bolestima koje se prenose seksualnim putem, povredama koje rezultiraju invaliditetom.
Ogroman broj žena u prostituciji pati od posttraumatskog stresnog poremećaja. Ogroman broj žena bi želelo da izađe iz prostitucije, ali se oseća onemogućenim da to učini, zbog čega bi društvo trebalo da im ponudi organizovanu podršku.

Apel upućen članicama “Ženske parlamentarne mreže” dostupan je u prilogu.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.