PDF    
Beograd, 13/1/2016
SAOPŠTENJE AŽC-a
PDF    
Beograd, 13/1/2016
SAOPŠTENJE AŽC-a
Povodom nedavnog slučaja u kome je policijski službenik, zaposlen u Policijskoj stanici Bogatić, ranio svoju bivšu suprugu, takođe zaposlenu u istoj PS, Autonomni ženski centar je saopštio da to pokazuje da Ministarstvo unutrašnjih poslova nije razrešilo problem prijavljivanja i procesuiranja svojih zaposlenih kao učinilaca nasilja u porodici.

U AŽC-u navode da se iz informacija koje su dostupne javnosti ne može zaključiti da li je protiv osumnjičenog bio pokrenut krivični postupak za prethodne akte nasilja, zbog kojih je žrtva pre više od godinu dana bila hospitalizovana i zbog kog se razvela od osumnjičenog. Konstatuje se, međutim, da se iz dostupnih informacija vidi da je osumnjičenom tom prilikom bilo oduzeto oružje, ali da mu je isto vraćeno nakon tri dana, kada je nastavio da nesmetano radi kao policijski službenik.

Iako predstavnici MUP-a i sam ministar mesecima daju izjave o tome kako se svim osumnjičenima za nasilje u porodici oduzima oružje, u AŽC-u se pitaju kako je moguće da je ovom učiniocu oružje vraćeno, i to samo na osnovu mišljenja psihologa MUP-a.
AŽC smatra da MUP treba da odgovori javnosti koje mere je preduzelo u pogledu preispitivanja postupanja načelnika PS u Bogatiću, za koga postoje indicije da je prikrio krivična dela nasilja učinjena od strane osumnjičenog policijskog službenika i time učinio krivično delo ''neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca'' iz čl. 332 Krivičnog zakonika.
 
U konkretnom slučaju, posebno zabrinjava činjenica da je žrtva nasilja u porodici takođe zaposlena u MUP-u. Postavlja se pitanje da li su policijski službenici u PS Bogatić tokom ovih godina zaštitili bilo koju ženu koja im se obratila kao žrtva nasilja od strane partnera ili člana porodice, što bi zahtevalo preispitivanje rada ove PS.
 
Automni ženski centar podseća da je pre skoro godinu dana predao inicijativu za uvođenje posebne procedure za prijavu nasilja u porodici učinjenih od strane policijskih službenika predsednici Odbora Narodne skupštine za odbranu i unutrašnje poslove, narodnoj poslanici Mariji Obradović, koja je ovo pitanje predočila ministru na sednici Odbora održanoj 10. marta 2015.

Saopštenje Autonomnog ženskog centra dostupno je ovde.
Povodom nedavnog slučaja u kome je policijski službenik, zaposlen u Policijskoj stanici Bogatić, ranio svoju bivšu suprugu, takođe zaposlenu u istoj PS, Autonomni ženski centar je saopštio da to pokazuje da Ministarstvo unutrašnjih poslova nije razrešilo problem prijavljivanja i procesuiranja svojih zaposlenih kao učinilaca nasilja u porodici.

U AŽC-u navode da se iz informacija koje su dostupne javnosti ne može zaključiti da li je protiv osumnjičenog bio pokrenut krivični postupak za prethodne akte nasilja, zbog kojih je žrtva pre više od godinu dana bila hospitalizovana i zbog kog se razvela od osumnjičenog. Konstatuje se, međutim, da se iz dostupnih informacija vidi da je osumnjičenom tom prilikom bilo oduzeto oružje, ali da mu je isto vraćeno nakon tri dana, kada je nastavio da nesmetano radi kao policijski službenik.

Iako predstavnici MUP-a i sam ministar mesecima daju izjave o tome kako se svim osumnjičenima za nasilje u porodici oduzima oružje, u AŽC-u se pitaju kako je moguće da je ovom učiniocu oružje vraćeno, i to samo na osnovu mišljenja psihologa MUP-a. AŽC smatra da MUP treba da odgovori javnosti koje mere je preduzelo u pogledu preispitivanja postupanja načelnika PS u Bogatiću, za koga postoje indicije da je prikrio krivična dela nasilja učinjena od strane osumnjičenog policijskog službenika i time učinio krivično delo ''neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca'' iz čl. 332 Krivičnog zakonika.
 
U konkretnom slučaju, posebno zabrinjava činjenica da je žrtva nasilja u porodici takođe zaposlena u MUP-u. Postavlja se pitanje da li su policijski službenici u PS Bogatić tokom ovih godina zaštitili bilo koju ženu koja im se obratila kao žrtva nasilja od strane partnera ili člana porodice, što bi zahtevalo preispitivanje rada ove PS.
 
Automni ženski centar podseća da je pre skoro godinu dana predao inicijativu za uvođenje posebne procedure za prijavu nasilja u porodici učinjenih od strane policijskih službenika predsednici Odbora Narodne skupštine za odbranu i unutrašnje poslove, narodnoj poslanici Mariji Obradović, koja je ovo pitanje predočila ministru na sednici Odbora održanoj 10. marta 2015.

Saopštenje Autonomnog ženskog centra dostupno je ovde.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.