PDF    
Beograd, 06/01/2016
KOMENTARI ZAKONA
PDF    
Beograd, 06/01/2016
KOMENTARI ZAKONA
Autonomni ženski centar je dostavio Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, odnosno radnoj grupi za izradu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, opšte i pojedinačne komentare na nacrt Zakona.

Najviše promena će pretrpeti način obračuna naknada za vreme porodiljskog odsustva, što će smanjiti izdvajanja iz budžeta. Nacrt nije predvideo naknadu za nezaposlene porodilje, za čime postoji očigledna potreba. Obrazloženja predlagača koja se odnose na zloupotrebu postojećeg Zakona, kao motiv za predložene izmene, neodgovarajuća su jer nije navedeno na osnovu čega su te zloupotrebe utvrđene i u kom postupku, niti koliko ih je bilo u odnosu na ukupni broj ostvarenih prava.
 
Nacrt Zakona diskriminiše žene koje obavljaju samostalnu delatnost, stavljajući ih u neravnopravan položaj po pitanju dužine odsustva radi nege trećeg i svakog narednog deteta, u pogledu visine naknade za negu deteta i u pogledu prestanka prava na naknadu.
Posebno zabrinjava činjenica da se primanje dečijeg dodatka od simboličnih 2.660,00 dinara uslovljava detetovim redovnim pohađanjem škole (za decu školskog uzrasta), što potvrđuje postojanje sistemske diskriminacije dece koja žive u biološkim porodicama. Isto Ministarstvo propisuje da je naknada za troškove deteta koje se nalazi u hraniteljstvu 16.000,00 dinara. Umesto da se najsiromašniji roditelji motivišu (posebna privremena mera) da svoju decu šalju u školu povećanjem dečijeg dodatka kada deca redovno pohađaju nastavu, a posebno za decu koja pohađaju srednju školu, predloženo je uvođenje mere koja će dovesti do toga da siromašna deca postanu još siromašnija i ranjivija grupa, bez perspektive da izađu iz “začaranog kruga siromaštva”. 

AŽC veruje da će nadležno Ministarstvo, odnosno radna grupa, s dužnom pažnjom razmotriti priložene komentare.

Komentari AŽC-a na nacrt Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom dostupni su ovde.
Autonomni ženski centar je dostavio Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, odnosno radnoj grupi za izradu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, opšte i pojedinačne komentare na nacrt Zakona.

Najviše promena će pretrpeti način obračuna naknada za vreme porodiljskog odsustva, što će smanjiti izdvajanja iz budžeta. Nacrt nije predvideo naknadu za nezaposlene porodilje, za čime postoji očigledna potreba. Obrazloženja predlagača koja se odnose na zloupotrebu postojećeg Zakona, kao motiv za predložene izmene, neodgovarajuća su jer nije navedeno na osnovu čega su te zloupotrebe utvrđene i u kom postupku, niti koliko ih je bilo u odnosu na ukupni broj ostvarenih prava.
 
Nacrt Zakona diskriminiše žene koje obavljaju samostalnu delatnost, stavljajući ih u neravnopravan položaj po pitanju dužine odsustva radi nege trećeg i svakog narednog deteta, u pogledu visine naknade za negu deteta i u pogledu prestanka prava na naknadu. Posebno zabrinjava činjenica da se primanje dečijeg dodatka od simboličnih 2.660,00 dinara uslovljava detetovim redovnim pohađanjem škole (za decu školskog uzrasta), što potvrđuje postojanje sistemske diskriminacije dece koja žive u biološkim porodicama. Isto Ministarstvo propisuje da je naknada za troškove deteta koje se nalazi u hraniteljstvu 16.000,00 dinara. Umesto da se najsiromašniji roditelji motivišu (posebna privremena mera) da svoju decu šalju u školu povećanjem dečijeg dodatka kada deca redovno pohađaju nastavu, a posebno za decu koja pohađaju srednju školu, predloženo je uvođenje mere koja će dovesti do toga da siromašna deca postanu još siromašnija i ranjivija grupa, bez perspektive da izađu iz “začaranog kruga siromaštva”. 

AŽC veruje da će nadležno Ministarstvo, odnosno radna grupa, s dužnom pažnjom razmotriti priložene komentare.

Komentari AŽC-a na nacrt Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom dostupni su ovde.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.