Beograd, 28/12/2015
JAVNI RAZGOVOR

Beograd, 28/12/2015
JAVNI RAZGOVOR

Autonomni ženski centar i mreža Žene protiv nasilja organizovali su 28. decembra 2015. godine javni razgovor o formiranju nacionalnog SOS telefona za žene žrtve nasilja u porodici.

Na javnom razgovoru govorile su Branka Drašković, specijalna savetnica predsednice Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost pri Vladi Republike Srbije, Biljana Stepanov, koordinatorka Vojvođanskog SOS telefona, Aleksandra Nestorov, koordinatorka mreže ŽPN i Vanja Macanović ispred AŽC-a.

Konstatovano je da je država Srbija obavezna da preuzme na sebe formiranje i održivo finansiranje nacionalnog SOS telefona jer se na to obavezala potpisivanjem Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama.


Istaknuto je da se specifičnost ove usluge ogleda u tome što žena, pozivajući SOS telefon, može ostati anonimna i dobiti podršku i sve relevantne informacije u poverljivoj formi, što je posebno važno kada je poverenje žene u institucije narušeno. Decenijama unazad, ovu najstariju uslugu za žene žrtve nasilja u Srbiji pružaju isključivo specijalizovane organizacije civilnog društva bez ikakve finansijske podrške države.

Zaključeno je da bi budući besplatni broj nacionalnog SOS telefona trebalo učiniti dostupnim svim građanima i građankama kroz medije i druge vidove javnog oglašavanja, tako da bude u rangu opšte poznatih brojeva kao što su broj policije, vatogasne službe ili hitne medicinske pomoći.

Saopštenje sa ovog događaja dostupno ovde

Autonomni ženski centar i mreža Žene protiv nasilja organizovali su 28. decembra 2015. godine javni razgovor o formiranju nacionalnog SOS telefona za žene žrtve nasilja u porodici.

Na javnom razgovoru govorile su Branka Drašković, specijalna savetnica predsednice Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost pri Vladi Republike Srbije, Biljana Stepanov, koordinatorka Vojvođanskog SOS telefona, Aleksandra Nestorov, koordinatorka mreže ŽPN i Vanja Macanović ispred AŽC-a.

Konstatovano je da je država Srbija obavezna da preuzme na sebe formiranje i održivo finansiranje nacionalnog SOS telefona jer se na to obavezala potpisivanjem Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama.
Istaknuto je da se specifičnost ove usluge ogleda u tome što žena, pozivajući SOS telefon, može ostati anonimna i dobiti podršku i sve relevantne informacije u poverljivoj formi, što je posebno važno kada je poverenje žene u institucije narušeno. Decenijama unazad, ovu najstariju uslugu za žene žrtve nasilja u Srbiji pružaju isključivo specijalizovane organizacije civilnog društva bez ikakve finansijske podrške države.

Zaključeno je da bi budući besplatni broj nacionalnog SOS telefona trebalo učiniti dostupnim svim građanima i građankama kroz medije i druge vidove javnog oglašavanja, tako da bude u rangu opšte poznatih brojeva kao što su broj policije, vatogasne službe ili hitne medicinske pomoći.

Saopštenje sa ovog događaja dostupno ovde

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.