Beograd, 21/12/2015
AMANDMANI

Beograd, 21/12/2015
AMANDMANI

Narodni poslanik, prof. dr Dušan Milisavljević, po treći put je stavio na glasanje amandmane na Zakon o policiji, koji se odnose na policijska ovlašćenja za izdavanjem „hitnih mera zaštite“ od nasilja u porodici.

On je podsetio narodne poslanike i poslanice da nije odgovarajuće da žene i deca zbog nasilja napuštaju dom i borave u “sigurnim kućama”, ali i na činjenicu koja mu je poznata iz vlastite lekarske prakse, da nasilnici uspešno kontrolišu svoje žrtve, tako da one često ne uspevaju da ga obelodane.

Amandmanima, koji su pripremljeni u saradnji sa Autonomnim ženskim centrom, predloženo je da učinilac nasilja bude izmešten iz kuće/stana na 14 dana, bez obzira na to da li žena (ili član porodice), traže ili podržavaju ovakvu meru.


Na ovaj način neposredno se štiti bezbednost žrtava nasilja u porodici („sad i ovde“), a nasilnicima se šalje nedvosmislena podrška da država ne toleriše nasilje.

Predlog narodnog poslanika, prof. dr Dušana Milisavljevića, po treći put nije prihvaćen. Ipak, beležimo veći broj glasova ZA – ovaj put ih je bilo 34. Ostalih 114 prisutnih narodnih poslanika/poslanica nisu glasali/e!

Snimak ovog dela sednice možete pogledati ovde.

Narodni poslanik, prof. dr Dušan Milisavljević, po treći put je stavio na glasanje amandmane na Zakon o policiji, koji se odnose na policijska ovlašćenja za izdavanjem „hitnih mera zaštite“ od nasilja u porodici.

On je podsetio narodne poslanike i poslanice da nije odgovarajuće da žene i deca zbog nasilja napuštaju dom i borave u “sigurnim kućama”, ali i na činjenicu koja mu je poznata iz vlastite lekarske prakse, da nasilnici uspešno kontrolišu svoje žrtve, tako da one često ne uspevaju da ga obelodane.

Amandmanima, koji su pripremljeni u saradnji sa Autonomnim ženskim centrom, predloženo je da učinilac nasilja bude izmešten iz kuće/stana na 14 dana, bez obzira na to da li žena (ili član porodice), traže ili podržavaju ovakvu meru.
Na ovaj način neposredno se štiti bezbednost žrtava nasilja u porodici („sad i ovde“), a nasilnicima se šalje nedvosmislena podrška da država ne toleriše nasilje.

Predlog narodnog poslanika, prof. dr Dušana Milisavljevića, po treći put nije prihvaćen. Ipak, beležimo veći broj glasova ZA – ovaj put ih je bilo 34. Ostalih 114 prisutnih narodnih poslanika/poslanica nisu glasali/e!

Snimak ovog dela sednice možete pogledati ovde.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.