PDF     PDF    
Beograd, 18/12/2015
NEDOSTATAK KOORDINACIJE
PDF     PDF    
Beograd, 18/12/2015
NEDOSTATAK KOORDINACIJE

Autonomni ženski centar se dopisom obratio Zorani Mihajlović, predsednici Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i potpredsednici Vlade, u vezi sa njenim izjavama za medije o “hitnim merama zaštite od nasilja” i najavi formiranja radne grupe za usklađivanje Krivičnog zakonika i Porodičnog zakona, koje bi trebalo da reši i pitanje izlaska nasilnika iz stana/kuće. 

Podsećajući da predložene “hitne mere zaštite” nemaju istu svrhu kao mere zaštite od nasilja koje postoje u Porodičnom zakonu, AŽC je naveo i ključne podatke o (ne)efikasnosti tih mera, koje takođe imaju preventivni karakter, ali ne omogućavaju zaštitu “sada i ovde”.

AŽC je izrazio i duboku zabrinutost zbog formiranja većeg broja radnih grupa za izmene zakona u ovoj oblasti, pri različitim ministarstvima i telima, što upućuje na nedostatak koordinacije. Navedeno je i da radne grupe sastavljene (isključivo) od predstavnika akademske javnosti i izvršne vlasti, uz dužno poštovanje opšte ekspertize, nemaju dovoljno specifičnih znanja o pojavi, potrebama žena i realnim problemima sa kojima se one aktuelno susreću u ostvarivanju prava na zaštitu od nasilja u porodičnom kontekstu.


Kao zainteresovana strana i organizacija sa ozbiljnom ekspertizom u oblasti zaštite žena od nasilja, predložen je sastanak na kom bi AŽC izložio svoju perspektivu i predloge rešenja, u vezi sa procesom i sadržajem najavljenih izmena.

Odgovor dobijen od predsednice Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, gospođe Zorane Mihajlović, po mišljenju AŽC, potvrđuje i nerazumevanje problema i nespremnost da se situacija promeni. To je sasvim suprotno merama koje predviđa nova Nacionalna strategija za rodnu ravnopravnost u vezi sa posebnim ciljem 3.6. Uspostavljanje mehanizama saradnje sa udruženjima.

Detaljnije informacije dostupne su u dopisu AŽCa, kao i odgovoru gospođe Zorane Mihajlović.

Autonomni ženski centar se dopisom obratio Zorani Mihajlović, predsednici Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i potpredsednici Vlade, u vezi sa njenim izjavama za medije o “hitnim merama zaštite od nasilja” i najavi formiranja radne grupe za usklađivanje Krivičnog zakonika i Porodičnog zakona, koje bi trebalo da reši i pitanje izlaska nasilnika iz stana/kuće. 

Podsećajući da predložene “hitne mere zaštite” nemaju istu svrhu kao mere zaštite od nasilja koje postoje u Porodičnom zakonu, AŽC je naveo i ključne podatke o (ne)efikasnosti tih mera, koje takođe imaju preventivni karakter, ali ne omogućavaju zaštitu “sada i ovde”.

AŽC je izrazio i duboku zabrinutost zbog formiranja većeg broja radnih grupa za izmene zakona u ovoj oblasti, pri različitim ministarstvima i telima, što upućuje na nedostatak koordinacije. Navedeno je i da radne grupe sastavljene (isključivo) od predstavnika akademske javnosti i izvršne vlasti, uz dužno poštovanje opšte ekspertize, nemaju dovoljno specifičnih znanja o pojavi, potrebama žena i realnim problemima sa kojima se one aktuelno susreću u ostvarivanju prava na zaštitu od nasilja u porodičnom kontekstu.
Kao zainteresovana strana i organizacija sa ozbiljnom ekspertizom u oblasti zaštite žena od nasilja, predložen je sastanak na kom bi AŽC izložio svoju perspektivu i predloge rešenja, u vezi sa procesom i sadržajem najavljenih izmena.

Odgovor dobijen od predsednice Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, gospođe Zorane Mihajlović, po mišljenju AŽC, potvrđuje i nerazumevanje problema i nespremnost da se situacija promeni. To je sasvim suprotno merama koje predviđa nova Nacionalna strategija za rodnu ravnopravnost u vezi sa posebnim ciljem 3.6. Uspostavljanje mehanizama saradnje sa udruženjima.

Detaljnije informacije dostupne su u dopisu AŽCa, kao i odgovoru gospođe Zorane Mihajlović.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.