Beograd, 14/12/2015
AMANDMANI

Beograd, 14/12/2015
AMANDMANI
Narodni poslanik, prof. dr Dušan Milisavljević, ponovo je danas stavio na glasanje amandmane na Zakon o policiji, koji se odnose na policijska ovlašćenja za izdavanjem „hitnih mera zaštite“ od nasilja u porodici.
 
On je podsetio narodne poslanike i poslanice da nije odgovarajuće da žene i deca zbog nasilja napuštaju dom i borave u “sigurnim kućama”, navodeći podatke koji potvrđuju neefikasnost postojeće zaštite. Naglasio je da je predloženo rešenje saglasno sa Konvencijom Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, koju je Republika Srbija ratifikovala oktobra 2013. godine.

Amandmanima se predviđa da učinilac nasilja bude izmešten iz kuće/stana na 14 dana, bez obzira na to da li žena (ili član porodice) traži ili podržava ovakvu meru. Na ovaj način neposredno se štiti bezbednost žrtava nasilja u porodici („sad i ovde“), a nasilnicima se šalje nedvosmislena podrška da država ne toleriše nasilje.
Podsećajući da su u ovoj godini 33 žene ubijene od strane partnera ili muškog člana porodice, ćutanjem je odao poštu ubijenim ženama.
 
Predlog narodnog poslanika, prof. dr Dušana Milisavljevića po drugi put nije prihvaćen. Iako nije bilo protiv i uzdržanih glasova, 120 narodnih poslanika i poslanica nije glasalo!  

Prilog sa sednice možete pogledati ovde.
Narodni poslanik, prof. dr Dušan Milisavljević, ponovo je danas stavio na glasanje amandmane na Zakon o policiji, koji se odnose na policijska ovlašćenja za izdavanjem „hitnih mera zaštite“ od nasilja u porodici.
 
On je podsetio narodne poslanike i poslanice da nije odgovarajuće da žene i deca zbog nasilja napuštaju dom i borave u “sigurnim kućama”, navodeći podatke koji potvrđuju neefikasnost postojeće zaštite. Naglasio je da je predloženo rešenje saglasno sa Konvencijom Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, koju je Republika Srbija ratifikovala oktobra 2013. godine.

Amandmanima se predviđa da učinilac nasilja bude izmešten iz kuće/stana na 14 dana, bez obzira na to da li žena (ili član porodice) traži ili podržava ovakvu meru. Na ovaj način neposredno se štiti bezbednost žrtava nasilja u porodici („sad i ovde“), a nasilnicima se šalje nedvosmislena podrška da država ne toleriše nasilje. Podsećajući da su u ovoj godini 33 žene ubijene od strane partnera ili muškog člana porodice, ćutanjem je odao poštu ubijenim ženama.
 
Predlog narodnog poslanika, prof. dr Dušana Milisavljevića po drugi put nije prihvaćen. Iako nije bilo protiv i uzdržanih glasova, 120 narodnih poslanika i poslanica nije glasalo!  

Prilog sa sednice možete pogledati ovde.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.