Beograd, 7/12/2015
AKCIJA PROTIV FEMICIDA

Beograd, 7/12/2015
AKCIJA PROTIV FEMICIDA
Aktivistkinje Žena u crnom i Mreže Žene protiv nasilja održale su javnu akciju u centru Beograda, povodom dana sećanja na žene ubijene u montrealskom masakru (1989).

"U Srbiji su od početka godine do 1. decembra, u porodično-partnerskom kontekstu ubijene 33 žene. Više od polovine ubijenih žena prijavljivale su nasilje nadležnim institucijama. Pitamo institucije Republike Srbije koje su primile prijavu, zašto ovih žena nema među nama".
 
Video prilog sa događaja možete pogledati ovde.

 

Aktivistkinje Žena u crnom i Mreže Žene protiv nasilja održale su javnu akciju u centru Beograda, povodom dana sećanja na žene ubijene u montrealskom masakru (1989).

"U Srbiji su od početka godine do 1. decembra, u porodično-partnerskom kontekstu ubijene 33 žene. Više od polovine ubijenih žena prijavljivale su nasilje nadležnim institucijama. Pitamo institucije Republike Srbije koje su primile prijavu, zašto ovih žena nema među nama".
 
Video prilog sa događaja možete pogledati ovde.

 

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.