Beograd, 25/11/2015
INTERVJU

Beograd, 25/11/2015
INTERVJU
"Kada žrtve porodičnog nasilja zovu pomoć, očekuju je odmah, a država im to ne omogućava uprkos obećanjima" - kaže Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra.

"Neophodne su hitne mere zaštite za žrtve, odmah ili najkasnije za 48 sati. U Srbiji žrtve nastavljaju da žive u okruženju u kom trpe nasilje pa se nakon prijave pitaju šta im je to trebalo", dodala je ona.
Macanović je istakla da su reakcije javnosti na naše kampanje dobre, ali da nema reakcija od donosilaca odluka, dodajući da se nada da će oni uskoro shvatiti da moramo da poboljšamo ono što sada imamo.

Ceo intervju možete pročitati ovde.
"Kada žrtve porodičnog nasilja zovu pomoć, očekuju je odmah, a država im to ne omogućava uprkos obećanjima" - kaže Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra.

"Neophodne su hitne mere zaštite za žrtve, odmah ili najkasnije za 48 sati. U Srbiji žrtve nastavljaju da žive u okruženju u kom trpe nasilje pa se nakon prijave pitaju šta im je to trebalo", dodala je ona. Macanović je istakla da su reakcije javnosti na naše kampanje dobre, ali da nema reakcija od donosilaca odluka, dodajući da se nada da će oni uskoro shvatiti da moramo da poboljšamo ono što sada imamo.

Ceo intervju možete pročitati ovde.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.