Novi Bečej, 25/11/2015
PODRŠKA KAMPANJI

Novi Bečej, 25/11/2015
PODRŠKA KAMPANJI
Povodom početka kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama", aktivistkinje Udruženja Roma Novi Bečej - SOS telefon na jezicima nacionalnih manjina organizovale su 25.11.2015.g. akciju u pod nazivom "Dosta više žrtava nasilja - Stop nasilju", gde su građanima i građankama Novog Bečeja delile materijale o nasilju i ukazale na veliki problem nasilja u porodici u Srbiji. Na ovaj način su podržale i kampanju "Zaustavite nasilje - Sa reči u akciju!".
Povodom početka kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama", aktivistkinje Udruženja Roma Novi Bečej - SOS telefon na jezicima nacionalnih manjina organizovale su 25.11.2015.g. akciju u pod nazivom "Dosta više žrtava nasilja - Stop nasilju", gde su građanima i građankama Novog Bečeja delile materijale o nasilju i ukazale na veliki problem nasilja u porodici u Srbiji. Na ovaj način su podržale i kampanju "Zaustavite nasilje - Sa reči u akciju!".
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.