Bosilegrad, 25/11/2015
OKRUGLI STO

Bosilegrad, 25/11/2015
OKRUGLI STO
Povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, SOS Telefon Vranje i Odbor za ljudska prava Vranje održali su 25. novembra 2015.g. u Bosilegradu okrugli sto o primeni Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja nad ženama.
Tom prilikom je potpisan Memorandum o saradnji između Opštine Bosilegrad i Odbora za ljudska prava Vranje na realizaciji programa „Regionalni SOS telefon za žene žrtve nasilja u porodici". Učesnice/ci su potpisivali razglednice sa sloganom kampanje "Zaustavite nasilje - Sa reči u akciju!", koje će biti poslate na adrese Vlade RS.
Povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, SOS Telefon Vranje i Odbor za ljudska prava Vranje održali su 25. novembra 2015.g. u Bosilegradu okrugli sto o primeni Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja nad ženama. Tom prilikom je potpisan Memorandum o saradnji između Opštine Bosilegrad i Odbora za ljudska prava Vranje na realizaciji programa „Regionalni SOS telefon za žene žrtve nasilja u porodici". Učesnice/ci su potpisivali razglednice sa sloganom kampanje "Zaustavite nasilje - Sa reči u akciju!", koje će biti poslate na adrese Vlade RS.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.