Novi Sad, 25/11/2015
KONFERENCIJA ZA MEDIJE

Novi Sad, 25/11/2015
KONFERENCIJA ZA MEDIJE
Na konferenciji za medije koju je 25. novembra u Novom Sadu organizovala Mreža “SOS Vojvodina” predstavljene su akcije ženskih organizacija u okviru kampanje „Zaustavite nasilje – Sa reči u akciju!“, koja je usmerena na donosioce odluka zahtevom da se primenjuje Konvencija Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama.

Prisutnima su se obratile Marija Srdić, Radoslava Aralica i Ivana Nikolić, ispred Mreže "SOS Vojvodina", Stanko Krstin iz Unije poslodavaca Vojvodine i Marina Ileš ispred Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.
Istog dana, Pokrajinska vlada je donela Odluku o formiranju Intersektorskog odbora nadležnog za koordinaciju, praćenje i procenu efekata mera iz Programa protiv nasilja nad ženama za period 2015-2020. Odbor će imati zadatak da doprinese obezbeđivanju finansijskih i ljudskih resursa za delotvorno sprovođenje aktivnosti predviđenih ovim Programom.
Na konferenciji za medije koju je 25. novembra u Novom Sadu organizovala Mreža “SOS Vojvodina” predstavljene su akcije ženskih organizacija u okviru kampanje „Zaustavite nasilje – Sa reči u akciju!“, koja je usmerena na donosioce odluka zahtevom da se primenjuje Konvencija Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama.

Prisutnima su se obratile Marija Srdić, Radoslava Aralica i Ivana Nikolić, ispred Mreže "SOS Vojvodina", Stanko Krstin iz Unije poslodavaca Vojvodine i Marina Ileš ispred Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Istog dana, Pokrajinska vlada je donela Odluku o formiranju Intersektorskog odbora nadležnog za koordinaciju, praćenje i procenu efekata mera iz Programa protiv nasilja nad ženama za period 2015-2020. Odbor će imati zadatak da doprinese obezbeđivanju finansijskih i ljudskih resursa za delotvorno sprovođenje aktivnosti predviđenih ovim Programom.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.