Beograd, 20/11/2015
AMANDMANI

Beograd, 20/11/2015
AMANDMANI
Narodni poslanik, prof. dr Dušan Milisavljević, u saradnji sa Autonomnim ženskim centrom, danas je predao amandmane na Zakon o policiji, koji se odnose na policijska ovlašćenja za izdavanjem „hitnih mera zaštite“ od nasilja u porodici.

Amandmanima se predviđa da učinilac nasilja bude izmešten iz kuće/stana na 14 dana, bez obzira na to da li žena (ili drugi član porodice) traži ili podržava ovakvu meru. U periodu od 14 dana žena može da dobije potrebne informacije, da pokrene druge postupke, ili da od njih odustane, po svom izboru. Na ovaj način neposredno se štiti bezbednost žrtava nasilja u porodici („sad i ovde“), a nasilnicima se šalje nedvosmislena poruka da država ne toleriše nasilje.
Predlog amandmana je u skladu sa Konvencijom Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, koju je Republika Srbija ratifikovala oktobra 2013. godine.
 
Konferenciju za štampu, organizovanu ovim povodom, možete pogledati ovde.
Narodni poslanik, prof. dr Dušan Milisavljević, u saradnji sa Autonomnim ženskim centrom, danas je predao amandmane na Zakon o policiji, koji se odnose na policijska ovlašćenja za izdavanjem „hitnih mera zaštite“ od nasilja u porodici.

Amandmanima se predviđa da učinilac nasilja bude izmešten iz kuće/stana na 14 dana, bez obzira na to da li žena (ili drugi član porodice) traži ili podržava ovakvu meru. U periodu od 14 dana žena može da dobije potrebne informacije, da pokrene druge postupke, ili da od njih odustane, po svom izboru. Na ovaj način neposredno se štiti bezbednost žrtava nasilja u porodici („sad i ovde“), a nasilnicima se šalje nedvosmislena poruka da država ne toleriše nasilje. Predlog amandmana je u skladu sa Konvencijom Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, koju je Republika Srbija ratifikovala oktobra 2013. godine.
 
Konferenciju za štampu, organizovanu ovim povodom, možete pogledati ovde.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.