Beograd, novembar 2015
KAMPANJA

Beograd, novembar 2015
KAMPANJA
Autonomni ženski centar je početkom novembra 2015.g. započeo kampanju "Zaustavite nasilje. Sa reči - u akciju!", koja je usmerena na donosioce odluka u Srbiji zahtevom da se dosledno primenjuje Konvencija Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama.

Poruke kampanje vidljive su na bilbordima i stajalištima u sedam gradova u Srbiji, kao i na plakatima i u spotovima koji se prikazuju na LED ekranima u vozilima gradskog saobraćaja u Beogradu. Kampanja je za nekoliko dana privukla veliku pažnju javnosti, imajući u vidu da je pristigao veliki broj potpisa podrške putem sajta i da je poslato gotovo 1.000 elektronskih razglednica.
Svi koji žele da se uključe u kampanju mogu poslati elektronsku razglednicu po svom izboru Vladi Republike Srbije, postaviti je na svom FB profilu i/ili twitter nalogu. U narednom periodu biće organizovane ulične akcije, na kojima će građanke i građani moći da dobiju razlgednice u štampanoj formi i pošalju na adrese Vlade Republike Srbije.
Autonomni ženski centar je početkom novembra 2015.g. započeo kampanju "Zaustavite nasilje. Sa reči - u akciju!", koja je usmerena na donosioce odluka u Srbiji zahtevom da se dosledno primenjuje Konvencija Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama.

Poruke kampanje vidljive su na bilbordima i stajalištima u sedam gradova u Srbiji, kao i na plakatima i u spotovima koji se prikazuju na LED ekranima u vozilima gradskog saobraćaja u Beogradu. Kampanja je za nekoliko dana privukla veliku pažnju javnosti, imajući u vidu da je pristigao veliki broj potpisa podrške putem sajta i da je poslato gotovo 1.000 elektronskih razglednica. Svi koji žele da se uključe u kampanju mogu poslati elektronsku razglednicu po svom izboru Vladi Republike Srbije, postaviti je na svom FB profilu i/ili twitter nalogu. U narednom periodu biće organizovane ulične akcije, na kojima će građanke i građani moći da dobiju razlgednice u štampanoj formi i pošalju na adrese Vlade Republike Srbije.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.