Sarajevo, 19/10/2015
REGIONALNA KONFERENCIJA

Sarajevo, 19/10/2015
REGIONALNA KONFERENCIJA
Predstavnice Autonomnog ženskog centra učestvovale su 20-21.10.2015. godine na regionalnoj konferenciji „Monitoring i implementacija Istanbulske konvencije – nove sinergije“ u Sarajevu.

Cilj konferencije je bio pokretanje reflektivnog procesa novih sinergija na različitim nivoima vlasti, te otvaranje novih mogućnosti za razmenu iskustava i ekspertsku bazu, kao i razvoj mreže između učesnika/ca, uključujući predstavnike/ce država potpisnica Konvencije, ali i država koje razmatraju potpisivanje, ratifikaciju ili pristupanje. U okviru tri radna panela, koji su se odnosili na ulogu vladinih koordinirajućih tela, ulogu
parlamenata i civilnog društva, govorili/e su predstavnice/i mnogih stranih i domaćih organizacija koji/e se zalažu za ljudska prava i rodnu ravnopravnost.

Tanja Ignjatović (Autonomni ženski centar), Nada Golubović (Fondacija „Udružene žene“) i Gordana Vidović („Budućnost“) uključile su se u diskusiju konkretnim pitanjima u vezi sa primenom Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i predstavile dosadašnje zalaganje i napore koje su učinjeni u borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini i regionu.


Predstavnice Autonomnog ženskog centra učestvovale su 20-21.10.2015. godine na regionalnoj konferenciji „Monitoring i implementacija Istanbulske konvencije – nove sinergije“ u Sarajevu.

Cilj konferencije je bio pokretanje reflektivnog procesa novih sinergija na različitim nivoima vlasti, te otvaranje novih mogućnosti za razmenu iskustava i ekspertsku bazu, kao i razvoj mreže između učesnika/ca, uključujući predstavnike/ce država potpisnica Konvencije, ali i država koje razmatraju potpisivanje, ratifikaciju ili pristupanje. U okviru tri radna panela, koji su se odnosili na ulogu vladinih koordinirajućih tela, ulogu parlamenata i civilnog društva, govorili/e su predstavnice/i mnogih stranih i domaćih organizacija koji/e se zalažu za ljudska prava i rodnu ravnopravnost.

Tanja Ignjatović (Autonomni ženski centar), Nada Golubović (Fondacija „Udružene žene“) i Gordana Vidović („Budućnost“) uključile su se u diskusiju konkretnim pitanjima u vezi sa primenom Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i predstavile dosadašnje zalaganje i napore koje su učinjeni u borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini i regionu.


SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.