PDF     PDF    
Beograd, 29/10/2015
BEZ VIDLJIVIH REZULTATA
PDF     PDF    
Beograd, 29/10/2015
BEZ VIDLJIVIH REZULTATA
Autonomni ženski centar  je 29. oktobra 2015. godine organizovao, treću po redu, međunarodnu konferenciju pod nazivom „Primena Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama – dve godine od njenog ratifikovanja u Republici Srbiji“.

Ključne teme o kojima su učesnice i učesnici konferencije diskutovale/-i bili su krivičnopravna zaštita žrtava, hitne mere zaštite (policijska ovlašćenja), specijalizovane usluge podrške, odnosno podrška za žrtve seksualnog nasilja i nacionalni SOS telefon.
Učesnice i učesnici konferencije su usvojili zaključke, na osnovu kojih će Autonomni ženski centar formulisati inicijative prema nadležnim državnim telima.

Program konferencije i zapisnik i zaključci konferencije dostupni su na srpskom jeziku.
Autonomni ženski centar  je 29. oktobra 2015. godine organizovao, treću po redu, međunarodnu konferenciju pod nazivom „Primena Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama – dve godine od njenog ratifikovanja u Republici Srbiji“.

Ključne teme o kojima su učesnice i učesnici konferencije diskutovale/-i bili su krivičnopravna zaštita žrtava, hitne mere zaštite (policijska ovlašćenja), specijalizovane usluge podrške, odnosno podrška za žrtve seksualnog nasilja i nacionalni SOS telefon. Učesnice i učesnici konferencije su usvojili zaključke, na osnovu kojih će Autonomni ženski centar formulisati inicijative prema nadležnim državnim telima.

Program konferencije i zapisnik i zaključci konferencije dostupni su na srpskom jeziku.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.